پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4067
پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 406
نو آکبند
97,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4078
پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 407
نو آکبند
184,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

گیره رومیزی وینکس مدل EH3103 سایز 125 میلی متر
گیره رومیزی وینکس مدل EH3103 سایز 125 م
نو آکبند
748,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی نجاری رونیکس مدل RH-7211
پیچ دستی نجاری رونیکس مدل RH-7211
نو آکبند
68,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی نووا مدل NTF-4056
پیچ دستی نووا مدل NTF-4056
نو آکبند
199,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4069
پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 406
نو آکبند
132,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی نووا مدل NTF-4054
پیچ دستی نووا مدل NTF-4054
نو آکبند
94,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی نجاری رونیکس مدل RH-7213
پیچ دستی نجاری رونیکس مدل RH-7213
نو آکبند
113,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4061
پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 406
نو آکبند
42,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1410
گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1410
نو آکبند
2,298,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

گیره لوله ایران پتک مدل KC 2010
گیره لوله ایران پتک مدل KC 2010
نو آکبند
855,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA1010
گیره رومیزی ایران پتک مدل KA1010
نو آکبند
1,237,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4076
پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 407
نو آکبند
175,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4062
پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 406
نو آکبند
48,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پیچ دستی 15 سانت با فک 5 سانت نووا مدل NTF-4052
پیچ دستی 15 سانت با فک 5 سانت نووا مدل
نو آکبند
103,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

گیره رومیزی فولادی ایران صنعت IranSanat-100
گیره رومیزی فولادی ایران صنعت IranSanat
نو آکبند
390,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران