آچار انبري چند كاره كنيپكس KNIPEX 250 mm
آچار انبري چند كاره كنيپكس KNIPEX 250 m
نو آکبند
1,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

آچار انبري ضامن دار 180 ميلي متر كنيپكس KNIPEX180
آچار انبري ضامن دار 180 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
885,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سيم چين دسته دورنگ 140 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 140mm
سيم چين دسته دورنگ 140 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
365,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سيم چين دسته دورنگ 160 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 160mm
سيم چين دسته دورنگ 160 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
366,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سيم چين فشار قوي 160 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 160mm-1000v
سيم چين فشار قوي 160 ميلي متر كنيپكس KE
نو آکبند
1,070,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

مفتول بر كوبولت 200 ميلي متر با دسته ساده كنيپكس KNIPRX 71 01 200
مفتول بر كوبولت 200 ميلي متر با دسته سا
نو آکبند
657,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

انبردست چندکاره کنزاکس KMF-111
انبردست چندکاره کنزاکس KMF-111
نو آکبند
143,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

انبردست کنزاکس مدل KCP-17 سایز 7 اینچ |  Kenzax KCP-17 Combination Pliers 7 Inch
انبردست کنزاکس مدل KCP-17 سایز 7 اینچ |
نو آکبند
55,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R
قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R
نو آکبند
205,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر مستقیم نووا مدل NTT2305
قیچی ورق بر مستقیم نووا مدل NTT2305
نو آکبند
230,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306
قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306
نو آکبند
192,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
نو آکبند
182,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر کنزاکس مدل KSR-110
قیچی ورق بر راست بر کنزاکس مدل KSR-110
نو آکبند
155,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر مستقیم هیوندای مدل AS-1010S
قیچی ورق بر مستقیم هیوندای مدل AS-1010S
نو آکبند
255,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر کنزاکس مدل KSS-110
قیچی ورق بر کنزاکس مدل KSS-110
نو آکبند
187,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر نووا NTT-2307
قیچی ورق بر راست بر نووا NTT-2307
نو آکبند
193,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران