سیم لخت کن ۶ اینچ تانوس
سیم لخت کن ۶ اینچ تانوس
نو آکبند
82,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC -118
قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC -118
نو آکبند
226,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر رینو مدل RPT9404
قیچی ورق بر راست بر رینو مدل RPT9404
نو آکبند
106,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر کنزاکس مدل KSR-110
قیچی ورق بر راست بر کنزاکس مدل KSR-110
نو آکبند
155,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر مستقیم نووا مدل NTT2305
قیچی ورق بر مستقیم نووا مدل NTT2305
نو آکبند
230,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306
قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306
نو آکبند
192,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر برقی محک مدل ES-1.6
قیچی ورق بر برقی محک مدل ES-1.6
نو آکبند
1,439,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306
قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306
نو آکبند
178,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
نو آکبند
182,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R
قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R
نو آکبند
205,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر مستقیم هیوندای مدل AS-1010S
قیچی ورق بر مستقیم هیوندای مدل AS-1010S
نو آکبند
255,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر کنزاکس مدل KSS-110
قیچی ورق بر کنزاکس مدل KSS-110
نو آکبند
187,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مفتول بر كوبولت 200 ميلي متر با دسته ساده كنيپكس KNIPRX 71 01 200
مفتول بر كوبولت 200 ميلي متر با دسته سا
نو آکبند
657,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

قیچی ورق بر راست بر نووا NTT-2307
قیچی ورق بر راست بر نووا NTT-2307
نو آکبند
193,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

انبر سیم لخت کن اکتیو مدل AC-6306C
انبر سیم لخت کن اکتیو مدل AC-6306C
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سیم لخت کن ۶ اینچ (۷و۸) نووا مدل NTW 8051
سیم لخت کن ۶ اینچ (۷و۸) نووا مدل NTW 80
نو آکبند
42,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران