قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC -118
قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC -118
نو آکبند
226,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر مستقیم نووا مدل NTT2305
قیچی ورق بر مستقیم نووا مدل NTT2305
نو آکبند
230,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر رینو مدل RPT9404
قیچی ورق بر راست بر رینو مدل RPT9404
نو آکبند
106,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر برقی محک مدل ES-1.6
قیچی ورق بر برقی محک مدل ES-1.6
نو آکبند
1,439,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سیم چین اکتیو مدل AC-6215E
سیم چین اکتیو مدل AC-6215E
نو آکبند
38,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سیم چین کله گاوی 7 اینچ نووا مدل NTP8016
سیم چین کله گاوی 7 اینچ نووا مدل NTP801
نو آکبند
114,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R
قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R
نو آکبند
205,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306
قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306
نو آکبند
192,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر مستقیم هیوندای مدل AS-1010S
قیچی ورق بر مستقیم هیوندای مدل AS-1010S
نو آکبند
255,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سیم چین صنعتی رونیکس مدل RH-1216
سیم چین صنعتی رونیکس مدل RH-1216
نو آکبند
223,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
نو آکبند
182,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر کنزاکس مدل KSR-110
قیچی ورق بر راست بر کنزاکس مدل KSR-110
نو آکبند
155,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر راست بر نووا NTT-2307
قیچی ورق بر راست بر نووا NTT-2307
نو آکبند
193,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306
قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306
نو آکبند
178,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سيم چين دسته دورنگ 160 ميلي متر كنيپكس KENIPEX 160mm
سيم چين دسته دورنگ 160 ميلي متر كنيپكس
نو آکبند
366,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارگلچين

location تهران

سیم چین کله گاوی رونیکس مدل RH-1247
سیم چین کله گاوی رونیکس مدل RH-1247
نو آکبند
337,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران