توری کباب نگین
توری کباب نگین
آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

سیخ چوبی 25سانت
سیخ چوبی 25سانت
آکبند
9,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

سیخ جوجه گالوانیزه
سیخ جوجه گالوانیزه
آکبند
6,000
5,220 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

سیخ کباب باریک (مخصوص جوجه)
سیخ کباب باریک (مخصوص جوجه)
آکبند
2,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

غلاف سیخ
غلاف سیخ
آکبند
55,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

سیخ جگر مدل دسته پیچی یا سیخ جگری سایز 50 سانت
سیخ جگر مدل دسته پیچی یا سیخ جگری سایز
آکبند
30,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

غلاف سیخ جوجه کباب فلزی مدل اعلا
غلاف سیخ جوجه کباب فلزی مدل اعلا
آکبند
110,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

جا سیخی جوجه و کوبیده فلزی
جا سیخی جوجه و کوبیده فلزی
آکبند
105,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

سیخ کوبیده سایز 55
سیخ کوبیده سایز 55
آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

سیخ استیل جوجه کباب مدل 65 یا سیخ جوجه ضد زنگ
سیخ استیل جوجه کباب مدل 65 یا سیخ جوجه
آکبند
17,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

سیخ جوجه کباب سایز 70 مدل دسته پیچی
سیخ جوجه کباب سایز 70 مدل دسته پیچی
آکبند
59,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

سیخ کوبیده استیل ضد زنگ مدل 55
سیخ کوبیده استیل ضد زنگ مدل 55
آکبند
36,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

سیخ جوجه کباب سایز 60 مدل دسته پیچی
سیخ جوجه کباب سایز 60 مدل دسته پیچی
آکبند
49,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زندگی کالا

location بوکان

جا سیخی آلومینیومی استوانه ای
جا سیخی آلومینیومی استوانه ای
آکبند
1,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آیسان کیچن

location تهران

سیخ کباب بناب
سیخ کباب بناب
آکبند
74,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آیسان کیچن

location تهران

سیخ جوجه کباب
سیخ جوجه کباب
آکبند
12,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آیسان کیچن

location تهران