سنگ سنباده رومیزی توسن مدل 4175BG
سنگ سنباده رومیزی توسن مدل 4175BG
نو آکبند
1,464,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده رومیزی توسن مدل 4200BG
سنگ سنباده رومیزی توسن مدل 4200BG
نو آکبند
1,641,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ماشین سنگ پرداخت محک مدل PGD-200-3/1 L
ماشین سنگ پرداخت محک مدل PGD-200-3/1 L
نو آکبند
3,666,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ رومیزی سه کاره محک مدل ‏ BGD-175
سنگ رومیزی سه کاره محک مدل ‏ BGD-175
نو آکبند
1,772,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ رومیزی محک مدلGD-125/1
سنگ رومیزی محک مدلGD-125/1
نو آکبند
906,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ رومیزی محک مدل‏ GD-175H
سنگ رومیزی محک مدل‏ GD-175H
نو آکبند
1,502,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 200-1 HL
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 200-1 HL
نو آکبند
2,107,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 200-3 HL
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 200-3 HL
نو آکبند
2,107,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 250 HL
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 250 HL
نو آکبند
3,855,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 300 HL
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD 300 HL
نو آکبند
7,712,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ رومیزی محک مدل DGD-125/2
سنگ رومیزی محک مدل DGD-125/2
نو آکبند
1,199,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ماشین سنگ پرداخت محک مدل ‏ PGD-200-1 L
ماشین سنگ پرداخت محک مدل ‏ PGD-200-1 L
نو آکبند
2,203,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پایه سنگ رومیزی و سنگ پرداخت محک مدل GD-300-P
پایه سنگ رومیزی و سنگ پرداخت محک مدل GD
نو آکبند
2,753,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ماشین سنگ پرداخت محک مدل PGD-2000-2 L
ماشین سنگ پرداخت محک مدل PGD-2000-2 L
نو آکبند
7,524,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ماشین پرداخت 1500 دور محک مدل PGD2000-4 L
ماشین پرداخت 1500 دور محک مدل PGD2000-4
نو آکبند
7,189,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پایه سنگ رومیزی محک مدل ‏ ST-870
پایه سنگ رومیزی محک مدل ‏ ST-870
نو آکبند
1,777,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران