دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل سوپر سنسور
دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل سوپر
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

دستگاه تنظیم قند خون آکیو چک مدل Active
دستگاه تنظیم قند خون آکیو چک مدل Active
نو آکبند
129,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

دستگاه تست قند خون بایونیم
دستگاه تست قند خون بایونیم
نو آکبند
79,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

دستگاه تنظیم قند خون گلوکوکارد 0_1 مینی آرکری
دستگاه تنظیم قند خون گلوکوکارد 0_1 مینی
نو آکبند
132,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران