فشارسنج امرن مدل M6 Comfort
فشارسنج امرن مدل M6 Comfort
نو آکبند
774,700 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

فشار سنج بازویی صفحه نمایش دیجیتال بیورر Beurer مدل BM16
فشار سنج بازویی صفحه نمایش دیجیتال بیور
نو آکبند
600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشار سنج بازویی صفحه نمایش دیجیتال بیورر Beurer مدل BM77
فشار سنج بازویی صفحه نمایش دیجیتال بیور
نو آکبند
610,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشار سنج بازویی صفحه نمایش دیجیتال بیورر Beurer مدل BM53
فشار سنج بازویی صفحه نمایش دیجیتال بیور
نو آکبند
450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج مچی صفحه نمایش بزرگ دیجیتال بیورر Beurer مدل BC08
فشارسنج مچی صفحه نمایش بزرگ دیجیتال بیو
نو آکبند
210,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج مچی صفحه نمایش دیجیتال بیورر Beurer مدل BC40
فشارسنج مچی صفحه نمایش دیجیتال بیورر Be
نو آکبند
200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج امرن بازویی دیجیتالی Omron مدل M6 دارای حافظه داخلی
فشارسنج امرن بازویی دیجیتالی Omron مدل
نو آکبند
790,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج امرن بازویی دیجیتالی Omron مدل M3 دارای حافظه داخلی
فشارسنج امرن بازویی دیجیتالی Omron مدل
نو آکبند
590,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج امرن بازویی دیجیتالی Omron مدل M2 دارای حافظه داخلی
فشارسنج امرن بازویی دیجیتالی Omron مدل
نو آکبند
395,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشار سنج دیجیتال بازویی گلامور Glamor مدل TMB-1112
فشار سنج دیجیتال بازویی گلامور Glamor م
نو آکبند
380,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج بازویی دیجیتال شیان Scian مدل LD-581
فشارسنج بازویی دیجیتال شیان Scian مدل L
نو آکبند
290,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج دیجیتال بازویی وکتو Vekto مدل VT-800B15S به همراه ترمومتر دیجیتال سخنگوی فارسی
فشارسنج دیجیتال بازویی وکتو Vekto مدل V
نو آکبند
370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج دیجیتال وکتو Vekto مدل VT-800B12S سخنگو
فشارسنج دیجیتال وکتو Vekto مدل VT-800B1
نو آکبند
370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج دیجیتال وکتو Vekto مدل VT-800B8S با سخنگوی فارسی
فشارسنج دیجیتال وکتو Vekto مدل VT-800B8
نو آکبند
370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج بازویی دیجیتال شیان Scian مدل LD-588
فشارسنج بازویی دیجیتال شیان Scian مدل L
نو آکبند
310,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران

فشارسنج دیجیتال وکتو Vekto مدل مچی VT-800B8S با سخنگوی فارسی
فشارسنج دیجیتال وکتو Vekto مدل مچی VT-8
نو آکبند
260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تجهیزات پزشکی بهداد

location تهران