ترازو بوش مدل PPW3401
ترازو بوش مدل PPW3401
آکبند
6,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی دیجیتال فاکر Fakir Scale HERCULES
ترازوی دیجیتال فاکر Fakir Scale HERCULE
آکبند
4,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی اندازه گیری سنکور  SBS111
ترازوی اندازه گیری سنکور SBS111
آکبند
5,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی ناسا الکتریک مدل NS-1150
ترازوی ناسا الکتریک مدل NS-1150
آکبند
4,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی وزن کشی فاکر مدل Sun
ترازوی وزن کشی فاکر مدل Sun
آکبند
7,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازو دیجیتال شیشه‌ای امسیگ (EmsiG) مدل GW30
ترازو دیجیتال شیشه‌ای امسیگ (EmsiG) مدل
آکبند
888,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران