چسب کمر (مشمع ضد درد) پاندا
چسب کمر (مشمع ضد درد) پاندا
آکبند
5,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت کاغذی KBM سایز ۲٫۵cm×۹m
چسب ضد حساسیت کاغذی KBM سایز ۲٫۵cm×۹m
آکبند
18,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب بخیه ۶/۴mm×۱۰۲mm فارما استریپ
چسب بخیه ۶/۴mm×۱۰۲mm فارما استریپ
آکبند
23,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت شیشه‌ای TG Med سایز ۲/۵cm×۹m
چسب ضد حساسیت شیشه‌ای TG Med سایز ۲/۵cm
آکبند
14,400 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت ۳M سایز ۲٫۵cm×۹m
چسب ضد حساسیت ۳M سایز ۲٫۵cm×۹m
آکبند
64,000
58,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب تزریق پاندا
چسب تزریق پاندا
آکبند
190
162 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب بخیه ۴mm×۷۶mm فارما استریپ
چسب بخیه ۴mm×۷۶mm فارما استریپ
آکبند
16,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت کاغذی TG Med سایز ۱/۲۵cm×۹m
چسب ضد حساسیت کاغذی TG Med سایز ۱/۲۵cm×
آکبند
4,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب بخیه ۴mm×۳۸mm فارما استریپ
چسب بخیه ۴mm×۳۸mm فارما استریپ
آکبند
11,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت کاغذی Marta Tape سایز ۱٫۲۵cm×۹m
چسب ضد حساسیت کاغذی Marta Tape سایز ۱٫۲
آکبند
3,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت ۳M سایز ۱/۲۵cm×۹m
چسب ضد حساسیت ۳M سایز ۱/۲۵cm×۹m
آکبند
32,000
28,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب زخم پارچه (Fabric) پاندا
چسب زخم پارچه (Fabric) پاندا
آکبند
56,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب بخیه ۱۳mm×۱۰۲mm فارما استریپ
چسب بخیه ۱۳mm×۱۰۲mm فارما استریپ
آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت کاغذی ۱٫۲۵ سانتی‌متری موتکس (Motex)
چسب ضد حساسیت کاغذی ۱٫۲۵ سانتی‌متری موت
آکبند
8,850 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت ۲٫۵ سانتی متری شیشه‌ای موتکس (Motex)
چسب ضد حساسیت ۲٫۵ سانتی متری شیشه‌ای مو
آکبند
35,400 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران

چسب ضد حساسیت کاغذی ۲٫۵ سانتی متری موتکس (Motex)
چسب ضد حساسیت کاغذی ۲٫۵ سانتی متری موتک
آکبند
17,700 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هلثیوم

location تهران