ناردی کلوچه پیک نیک نارگیل
ناردی کلوچه پیک نیک نارگیل
نو آکبند
750 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

کیک دو قلو نانسی شیرین نوین 75 گرمی
کیک دو قلو نانسی شیرین نوین 75 گرمی
آکبند
2,500
1,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کیک کرمدار کاکائویی تاینی ۳۵ گرمی تاینی
کیک کرمدار کاکائویی تاینی ۳۵ گرمی تاینی
نو آکبند
1,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

شیرینی مینو
شیرینی مینو
آکبند
1,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کلوچه خرمایی جفتی بهفر(100gr)
کلوچه خرمایی جفتی بهفر(100gr)
آکبند
4,000
2,850 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کیک لایه دار کاکائو ۴۰ گرمی نادری
کیک لایه دار کاکائو ۴۰ گرمی نادری
نو آکبند
1,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

کیک کرمدار وانیلی کاراملی با روکش کاکائو شیرین عسل(30gr)sisi
کیک کرمدار وانیلی کاراملی با روکش کاکائ
آکبند
1,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کیک بنفی براونی درنا سه عددی 90 گرمی
کیک بنفی براونی درنا سه عددی 90 گرمی
نو آکبند
4,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

کیک چیپس شکلات 80 گرمی نادری
کیک چیپس شکلات 80 گرمی نادری
نو آکبند
2,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

کیک لایه‌ای YES موزی 50 گرمی آناتا
کیک لایه‌ای YES موزی 50 گرمی آناتا
آکبند
2,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کلوچه گردویی جفتی بهفر(60gr)
کلوچه گردویی جفتی بهفر(60gr)
آکبند
4,000
2,850 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کیک وانیلی با روکش کاکائو سی سی شیرین عسل 30 گرمی
کیک وانیلی با روکش کاکائو سی سی شیرین ع
نو آکبند
1,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

کیک دونینی پرتقالی 60 گرمی آشنا
کیک دونینی پرتقالی 60 گرمی آشنا
آکبند
2,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کوکی با تکه‌های شکلات گرجی(350gr)
کوکی با تکه‌های شکلات گرجی(350gr)
آکبند
18,000
15,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

کیک دونینی نارگیلی 60 گرمی آشنا
کیک دونینی نارگیلی 60 گرمی آشنا
آکبند
3,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

شیرینی کوکی با کشمش و مغز گردو نادری
شیرینی کوکی با کشمش و مغز گردو نادری
آکبند
2,000
1,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران