کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 122-012-11                                 کد محصول: 122-012-11
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 1
نو آکبند
2,895,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت مدل 600-1214                                 کد محصول: 1214-600
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت ب
نو آکبند
4,395,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-505 Mitutoyo                                 کد محصول: 731-505
کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-50
نو آکبند
4,255,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170                                 کد محصول: 1170-300
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سان
نو آکبند
5,045,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106                                 کد محصول: 1106-501
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سان
نو آکبند
5,689,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214                                 کد محصول: 1214-1000
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت
نو آکبند
12,550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساعتی 30 سانت مدل 745-505 Mitutoyo                                 کد محصول: 745-505
کولیس میتوتویو ساعتی 30 سانت مدل 745-50
نو آکبند
6,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساده 75 سانت مدل 405-533 Mitutoyo                                 کد محصول: 405-533
کولیس میتوتویو ساده 75 سانت مدل 405-533
نو آکبند
30,880,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت فک کارباید مدل 11-006-116                                 کد محصول: 11-006-116
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت فک
نو آکبند
4,099,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156                                 کد محصول: 1156-300
کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز
نو آکبند
10,310,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 30 سانت مدل 505-1106                                 کد محصول: 1106-505
کولیس دیجیتال insize ( اینسایز ) 50 سان
نو آکبند
22,770,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 101-006-21                                 کد محصول: 101-006-21
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل
نو آکبند
1,390,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساده 100 سانت مدل 406-533 Mitutoyo                                 کد محصول: 406-533
کولیس میتوتویو ساده 100 سانت مدل 406-5
نو آکبند
37,560,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت با فک 10 سانت مدل 500-1214                                 کد محصول: 1214-500
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت ب
نو آکبند
4,085,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال اینسایز 60 سانت با فک 10 سانت مدل 601-1106                                 کد محصول: 1106-601
کولیس دیجیتال اینسایز 60 سانت با فک 10
نو آکبند
6,789,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساعتی 15 سانت مدل 730-505 Mitutoyo                                 کد محصول: 730-505
کولیس میتوتویو ساعتی 15 سانت مدل 730-50
نو آکبند
2,965,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران