قوری و قندان قندون دردار با رنگ های اصلی میناکاری با طرح و نقوش هندسی
قوری و قندان قندون دردار با رنگ های اصل
نو آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر ۳۰ سانتی
بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر ۳۰ سانت
آکبند
168,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

گلدان فانتزی سفالی میناکاری
گلدان فانتزی سفالی میناکاری
آکبند
220,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با طرح بوته و جقه
بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با
نو آکبند
210,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با طرح بوته و جقه
بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با
نو آکبند
145,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

جای شمع بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند رنگ با زمینه سبز آبی
جای شمع بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند ر
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

ساعت دیواری با حاشیه 5 سانتی مینا کاری شده با طرح اسلیمی
ساعت دیواری با حاشیه 5 سانتی مینا کاری
نو آکبند
170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

بشقاب میناکاری روی سفال ۲۵ سانتی با جعبه مخمل
بشقاب میناکاری روی سفال ۲۵ سانتی با جعب
آکبند
170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب سفالی میناکاری قطر ۲۰ سانتی
بشقاب سفالی میناکاری قطر ۲۰ سانتی
آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل کوزه گردن باریک و بلند
گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل
نو آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

بشقاب سفالی میناکاری قطر ۱۶ سانت با جعبه مخمل
بشقاب سفالی میناکاری قطر ۱۶ سانت با جعب
آکبند
98,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب سفال میناکاری قطر ۲۵ سانتی متر
بشقاب سفال میناکاری قطر ۲۵ سانتی متر
آکبند
145,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب میناکاری روی سفال قطر ۱۶ سانتی
بشقاب میناکاری روی سفال قطر ۱۶ سانتی
آکبند
90,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب میناکاری سفالی چهار گوش
بشقاب میناکاری سفالی چهار گوش
آکبند
105,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب میناکاری سفالی قطر ۲۰ سانت با جعبه مخمل
بشقاب میناکاری سفالی قطر ۲۰ سانت با جعب
آکبند
130,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

تابلو بشقاب میناکاری روی سفال قطر ۲۵ سانتی
تابلو بشقاب میناکاری روی سفال قطر ۲۵ سا
آکبند
185,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران