قوری و قندان قندون دردار با رنگ های اصلی میناکاری با طرح و نقوش هندسی
قوری و قندان قندون دردار با رنگ های اصل
نو آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با طرح بوته و جقه
بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با
نو آکبند
210,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با طرح بوته و جقه
بشقاب دیواری مینا کاری گرد 30 سانتی با
نو آکبند
145,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

ساعت دیواری با حاشیه 5 سانتی مینا کاری شده با طرح اسلیمی
ساعت دیواری با حاشیه 5 سانتی مینا کاری
نو آکبند
170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل کوزه گرد چند رنگ
گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل
نو آکبند
58,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل کوزه گردن باریک و بلند
گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل
نو آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل تنگ گردن دراز
گلدان گلدونی دکوری تزئینی میناکاری مدل
نو آکبند
88,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

آجیل خوری شکلات خوی کوچک پایه دار مینا کاری چند رنگ
آجیل خوری شکلات خوی کوچک پایه دار مینا
نو آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

جای شمع کوچک سرایکی مینا کاری شده چند رنگ
جای شمع کوچک سرایکی مینا کاری شده چند ر
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

جای شمع بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند رنگ
جای شمع بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند ر
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

جای شمع 2تایی کوچک بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند رنگ
جای شمع 2تایی کوچک بزرگ سرایکی مینا کار
نو آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

جای شمع کوچک سرایکی مینا کاری شده چند رنگ با زمینه سبز آبی
جای شمع کوچک سرایکی مینا کاری شده چند ر
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

جای شمع بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند رنگ با زمینه سبز آبی
جای شمع بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند ر
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

جای شمع 2تایی کوچک بزرگ سرایکی مینا کاری شده چند رنگ با زمینه سبز آبی
جای شمع 2تایی کوچک بزرگ سرایکی مینا کار
نو آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

بشقاب سفال میناکاری قطر ۲۵ سانتی متر
بشقاب سفال میناکاری قطر ۲۵ سانتی متر
آکبند
145,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر ۳۰ سانتی
بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر ۳۰ سانت
آکبند
168,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران