تلسکوپ مدل 50f600
تلسکوپ مدل 50f600
آکبند
2,350,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Libra 705
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Libra 705
آکبند
6,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 4SE سلسترون
تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 4SE سلسترون
آکبند
38,995,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

اسباب بازی میکروسکوپ MH750
اسباب بازی میکروسکوپ MH750
آکبند
489,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هایپر باکس

location تهران

اسباب بازی میکروسکوپ MH900
اسباب بازی میکروسکوپ MH900
آکبند
529,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هایپر باکس

location تهران

تلسکوپ Advanced VX 6
تلسکوپ Advanced VX 6
آکبند
118,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ سلسترون NexStar 6SE
تلسکوپ سلسترون NexStar 6SE
آکبند
85,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ ۵۰ میلی نیوتونی آموزشی اکیوتر
تلسکوپ ۵۰ میلی نیوتونی آموزشی اکیوتر
آکبند
2,490,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ مدل فاندل کد 50f600
تلسکوپ مدل فاندل کد 50f600
آکبند
1,490,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ شکستی ۹۰ میلی‌متری سلسترون مدل AstroMaster 90EQ
تلسکوپ شکستی ۹۰ میلی‌متری سلسترون مدل A
آکبند
14,495,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ مدل FANDEL به همراه میکروسکوپ
تلسکوپ مدل FANDEL به همراه میکروسکوپ
آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

تلسکوپ ۱۰۰ میلی‌متری اینسپایر سلسترون (آکروماتیک، مقر سمت-ارتفاعی)
تلسکوپ ۱۰۰ میلی‌متری اینسپایر سلسترون (
آکبند
17,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

میکروسکوپmh-750L
میکروسکوپmh-750L
آکبند
598,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران

میکروسکوپmh-300L
میکروسکوپmh-300L
آکبند
498,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران

میکروسکوپmh450L
میکروسکوپmh450L
آکبند
498,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران

میکروسکوپ mh600L
میکروسکوپ mh600L
آکبند
598,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران