اره دیسکی کرون مدل CT-15199                                 کد محصول: CT15199
اره دیسکی کرون مدل CT-15199
نو آکبند
1,550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

اره گردبر 1150 وات آنکور مدل C1
اره گردبر 1150 وات آنکور مدل C1
نو آکبند
1,286,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره گردبر ۱۹۰ میلیمتر ۱۲۰۰ وات کرون مدل CT15075
اره گردبر ۱۹۰ میلیمتر ۱۲۰۰ وات کرون مدل
نو آکبند
1,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اره گردبر نفوذی AEG آاگ 1500 وات مدل TS55E
اره گردبر نفوذی AEG آاگ 1500 وات مدل TS
نو آکبند
13,920,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره دیسکی بوش مدل GKS 190
اره دیسکی بوش مدل GKS 190
نو آکبند
3,410,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره گردبر ۲۳۵ میلیمتری ۲۰۰۰ وات دی سی ای مدل AMY02-235
اره گردبر ۲۳۵ میلیمتری ۲۰۰۰ وات دی سی ا
نو آکبند
1,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اره گردبر همه کاره آاگ مدل MBS30TURBO
اره گردبر همه کاره آاگ مدل MBS30TURBO
نو آکبند
12,380,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اره گرد بر 185 میلی متری اکتیو AC-2418
اره گرد بر 185 میلی متری اکتیو AC-2418
نو آکبند
1,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره گرد بر متابو مدل KS 66
اره گرد بر متابو مدل KS 66
نو آکبند
12,695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره گرد بر رونیکس مدل 4320
اره گرد بر رونیکس مدل 4320
نو آکبند
3,019,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره گردبر ۱۸۵ میلیمتر ۱۴۰۰ وات دی سی ای مدل AMY03-185
اره گردبر ۱۸۵ میلیمتر ۱۴۰۰ وات دی سی ای
نو آکبند
1,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

مرمر بر توسن مدل 5083SM
مرمر بر توسن مدل 5083SM
نو آکبند
1,808,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اره گردبر دی سی ای مدل AMY03-185
اره گردبر دی سی ای مدل AMY03-185
نو آکبند
1,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

اره گرد بر(دیسکی) شارژی آاگ مدل BKS18-0
اره گرد بر(دیسکی) شارژی آاگ مدل BKS18-
نو آکبند
12,120,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اره گرد بر ۱۶۰۰ وات آاگ مدل KS66-2
اره گرد بر ۱۶۰۰ وات آاگ مدل KS66-2
نو آکبند
2,270,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اره گردبر ۱۸۵ میلیمتر ۱۲۰۰وات کرون مدل CT15199
اره گردبر ۱۸۵ میلیمتر ۱۲۰۰وات کرون مدل
نو آکبند
1,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران