فرنچ پرس وینتج نوستالژیک 350
فرنچ پرس وینتج نوستالژیک 350
آکبند
224,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس وینتج 350 سی سی مدل لیف
فرنچ پرس وینتج 350 سی سی مدل لیف
آکبند
220,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس وینتج فیوچر کوچک
فرنچ پرس وینتج فیوچر کوچک
آکبند
251,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس وینتج کد 600
فرنچ پرس وینتج کد 600
آکبند
305,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس 300 سی سی
فرنچ پرس 300 سی سی
آکبند
90,000
78,300 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس وینتج نوستالژیک 600
فرنچ پرس وینتج نوستالژیک 600
آکبند
291,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس 600 سی سی
فرنچ پرس 600 سی سی
آکبند
134,000
116,580 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

قهوه ساز فرنچ پرس استیل
قهوه ساز فرنچ پرس استیل
آکبند
69,000
65,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فروشگاه سعادت

location مشهد

فرنچ پرس وینتج کد 350
فرنچ پرس وینتج کد 350
آکبند
237,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس 350 میلی
فرنچ پرس 350 میلی
آکبند
92,000
80,040 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس شیشه‌ای 600 سی سی
فرنچ پرس شیشه‌ای 600 سی سی
آکبند
153,000
133,110 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

فرنچ پرس شیشه‌ای 350 سی سی
فرنچ پرس شیشه‌ای 350 سی سی
آکبند
121,000
105,270 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد