سنباده لرزان بوش مدل GSS 280 AVE
سنباده لرزان بوش مدل GSS 280 AVE
نو آکبند
4,671,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده گرد لرزان بوش مدل GEX 125-1 AE
سنباده گرد لرزان بوش مدل GEX 125-1 AE
نو آکبند
2,076,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سمباده لرزان نجاری رونیکس مدل 6401
سمباده لرزان نجاری رونیکس مدل 6401
نو آکبند
1,073,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان مشتی رونیکس مدل 6402
سنباده لرزان مشتی رونیکس مدل 6402
نو آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400
نو آکبند
1,611,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه سنباده زن محک مدل MFG-40
دستگاه سنباده زن محک مدل MFG-40
نو آکبند
1,005,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده دیسکی محک مدل DS-305
سنباده دیسکی محک مدل DS-305
نو آکبند
5,643,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده دیسکی و غلطکی 1000 وات محک مدل RDS-5/12
سنباده دیسکی و غلطکی 1000 وات محک مدل R
نو آکبند
6,289,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده نواری AEG آاگ 1100 وات مدل BBSE1100
سنباده نواری AEG آاگ 1100 وات مدل BBSE1
نو آکبند
12,240,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده نواری AEG آاگ 1010 وات مدل HBS1000E
سنباده نواری AEG آاگ 1010 وات مدل HBS10
نو آکبند
8,480,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه سنباده زن AEG آاگ 1200 وات مدل SE12-180
دستگاه سنباده زن AEG آاگ 1200 وات مدل S
نو آکبند
8,014,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان AEG آاگ گرد 440 وات مدل EX150E
سنباده لرزان AEG آاگ گرد 440 وات مدل EX
نو آکبند
7,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان AEG آاگ گرد 300 وات مدل EX125ES
سنباده لرزان AEG آاگ گرد 300 وات مدل EX
نو آکبند
5,180,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان AEG آاگ مستطیلی 440 وات مدل FS280
سنباده لرزان AEG آاگ مستطیلی 440 وات مد
نو آکبند
6,502,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان 165 وات آنکورمدل O1
سنباده لرزان 165 وات آنکورمدل O1
نو آکبند
681,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان سه گوش متابو مدل DSE300intec
سنباده لرزان سه گوش متابو مدل DSE300int
نو آکبند
5,315,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران