سنباده لرزان ۴۰۰ وات متابو مدل SXE 450 TurboTec
سنباده لرزان ۴۰۰ وات متابو مدل SXE 450
نو آکبند
4,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده نواری ۱۰۱۰وات آاگ مدل HBS1000E
سنباده نواری ۱۰۱۰وات آاگ مدل HBS1000E
نو آکبند
8,480,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سمباده لرزان مشتی دی سی ای مدل ASB03-100
سمباده لرزان مشتی دی سی ای مدل ASB03-10
نو آکبند
700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان تخت ۳۵۰ وات متابو مدل SRE 4351 TURBO TEC
سنباده لرزان تخت ۳۵۰ وات متابو مدل SRE
نو آکبند
4,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده نواری ۱۱۰۰ وات آاگ مدل BBSE-1100
سنباده نواری ۱۱۰۰ وات آاگ مدل BBSE-1100
نو آکبند
9,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سمباده لرزان نجاری رونیکس مدل 6401
سمباده لرزان نجاری رونیکس مدل 6401
نو آکبند
1,073,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه سنباده زن AEG آاگ 1200 وات مدل SE12-180
دستگاه سنباده زن AEG آاگ 1200 وات مدل S
نو آکبند
8,014,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده لرزان ۲۲۰ وات دی سی ای مدل ASB02-185
سنباده لرزان ۲۲۰ وات دی سی ای مدل ASB02
نو آکبند
8,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان گرد ۴۴۰ وات آاگ مدل EX150E
سنباده لرزان گرد ۴۴۰ وات آاگ مدل EX150E
نو آکبند
7,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان بزرگ ۵۲۰ وات دی سی ای مدل ASB234
سنباده لرزان بزرگ ۵۲۰ وات دی سی ای مدل
نو آکبند
1,260,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان ۳۱۰ وات متابو مدل SXE 3150
سنباده لرزان ۳۱۰ وات متابو مدل SXE 3150
نو آکبند
2,230,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سمباده لرزان مشتی ۴۵۰ وات کرون مدل CT13327
سمباده لرزان مشتی ۴۵۰ وات کرون مدل CT13
نو آکبند
900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان گرد ۳۰۰ وات آاگ مدل EX125EX
سنباده لرزان گرد ۳۰۰ وات آاگ مدل EX125E
نو آکبند
5,180,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان ۱۲۵۰ میلیمتر ۲۴۰ وات کرون مدل CT13394
سنباده لرزان ۱۲۵۰ میلیمتر ۲۴۰ وات کرون
نو آکبند
810,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سمباده لرزان اتویی ۲۸۰ وات آاگ مدل FDS140
سمباده لرزان اتویی ۲۸۰ وات آاگ مدل FDS1
نو آکبند
3,680,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

سنباده لرزان مستطیلی ۴۴۰ وات آاگ مدل FS280
سنباده لرزان مستطیلی ۴۴۰ وات آاگ مدل FS
نو آکبند
5,180,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران