ریل جرثقیل سقفی برقی محک 500 کیلوگرم مدل TD-0.5                                 کد محصول: 1520200
ریل جرثقیل سقفی برقی محک 500 کیلوگرم مد
نو آکبند
1,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بالانسر سوماک مدل SA-2207                                 کد محصول: SA-2207
بالانسر سوماک مدل SA-2207
نو آکبند
1,130,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بالانسر سوماک مدل SA-2204A                                 کد محصول: SA-2204A
بالانسر سوماک مدل SA-2204A
نو آکبند
835,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بالانسر سوماک مدل SA-2203                                 کد محصول: SA-2203
بالانسر سوماک مدل SA-2203
نو آکبند
595,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104                                 کد محصول: RH-4104
جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104
نو آکبند
2,225,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-6                                 کد محصول: N-10-6
جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-6
نو آکبند
11,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-3                                 کد محصول: N-10-3
جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-3
نو آکبند
5,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

جرثقیل سقفی محک 250 کیلو 12 متری مدل PA 250 A/12                                 کد محصول: 1501800
جرثقیل سقفی محک 250 کیلو 12 متری مدل PA
نو آکبند
1,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

تسمه باربند
تسمه باربند
نو آکبند
123,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

سیم بکسل ۳ متری
سیم بکسل ۳ متری
نو آکبند
73,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

کش موتور ۲ متری
کش موتور ۲ متری
نو آکبند
8,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

کش موتور ۳ متری
کش موتور ۳ متری
نو آکبند
9,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

پولیفت ۳ تن رونیکس مدل Ronix RH-4111
پولیفت ۳ تن رونیکس مدل Ronix RH-4111
نو آکبند
3,198,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

پولیفت ۱.۵ تن رونیکس مدل Ronix RH-4110
پولیفت ۱.۵ تن رونیکس مدل Ronix RH-4110
نو آکبند
2,098,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

جرثقیل ۱ تن رونیکس مدل Ronix RH-4102
جرثقیل ۱ تن رونیکس مدل Ronix RH-4102
نو آکبند
1,598,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

جرثقیل ۰.۵ تن رونیکس مدل Ronix RH-4101
جرثقیل ۰.۵ تن رونیکس مدل Ronix RH-4101
نو آکبند
1,398,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد