چکش تخریب رونیکس مدل 2801                                 کد محصول: 2801
چکش تخریب رونیکس مدل 2801
نو آکبند
4,610,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2812                                 کد محصول: 2812
چکش تخریب رونیکس مدل 2812
نو آکبند
5,110,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2807                                 کد محصول: 2807
چکش تخریب رونیکس مدل 2807
نو آکبند
2,610,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2806                                 کد محصول: 2806
چکش تخریب رونیکس مدل 2806
نو آکبند
2,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل بتن کن رونیکس مدل 2730                                 کد محصول: 2730
دریل بتن کن رونیکس مدل 2730
نو آکبند
3,410,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2814 (پیکور رونیکس )                                 کد محصول: 2814
چکش تخریب رونیکس مدل 2814 (پیکور رونیکس
نو آکبند
6,110,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن رونیکس مدل 2740                                 کد محصول: 2740
بتن کن رونیکس مدل 2740
نو آکبند
4,120,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن رونیکس مدل 2732                                 کد محصول: 2732
بتن کن رونیکس مدل 2732
نو آکبند
2,410,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن کرون مدل CT18118                                 کد محصول: CT18118
بتن کن کرون مدل CT18118
نو آکبند
3,650,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن کرون مدل CT18116                                 کد محصول: CT18116
بتن کن کرون مدل CT18116
نو آکبند
2,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن کرون مدل CT18114                                 کد محصول: CT18114
بتن کن کرون مدل CT18114
نو آکبند
1,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب کرون مدل CT18024                                 کد محصول: CT18024
چکش تخریب کرون مدل CT18024
نو آکبند
5,750,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب کرون مدل CT18021                                 کد محصول: CT18021
چکش تخریب کرون مدل CT18021
نو آکبند
4,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل بتن کن کرون مدل CT18108                                 کد محصول: CT18108
دریل بتن کن کرون مدل CT18108
نو آکبند
1,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب 11 کیلویی توسن پلاس مدل 6011DH                                 کد محصول: 6011DH
چکش تخریب 11 کیلویی توسن پلاس مدل 6011D
نو آکبند
5,170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب توسن پلاس مدل 6010DH                                 کد محصول: 6010DH
چکش تخریب توسن پلاس مدل 6010DH
نو آکبند
5,250,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران