دریل بتن کن دی سی ای ( DCA ) مدل AZC05-26B                                 کد محصول: AZC05-26B
دریل بتن کن دی سی ای ( DCA ) مدل AZC05-
نو آکبند
2,350,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب DCA ( دی سی ای ) مدل AZG6                                 کد محصول: AZG6
چکش تخریب DCA ( دی سی ای ) مدل AZG6
نو آکبند
2,720,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن نک مدل NEK 1332 CH                                 کد محصول: 1332-CH
بتن کن نک مدل NEK 1332 CH
نو آکبند
2,820,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2801                                 کد محصول: 2801
چکش تخریب رونیکس مدل 2801
نو آکبند
4,610,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن دی سی ای ( DCA ) مدل AZC03-26                                 کد محصول: AZC03-26
بتن کن دی سی ای ( DCA ) مدل AZC03-26
نو آکبند
2,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل بتن کن دی سی ای ( DCA ) مدل AZC03-38                                 کد محصول: AZC03-38
دریل بتن کن دی سی ای ( DCA ) مدل AZC03-
نو آکبند
3,650,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن شارژی دی سی ای ( DCA ) مدل ADZC02-24                                 کد محصول: ADZC02-24
بتن کن شارژی دی سی ای ( DCA ) مدل ADZC0
نو آکبند
6,080,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بتن کن رونیکس مدل 2732                                 کد محصول: 2732
بتن کن رونیکس مدل 2732
نو آکبند
2,410,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب محک مدل DEH-1200                                 کد محصول: 2617200
چکش تخریب محک مدل DEH-1200
نو آکبند
3,265,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2811                                 کد محصول: 2811
چکش تخریب رونیکس مدل 2811
نو آکبند
4,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل بتن کن بوش مدل Bosch GBH 5-40 D
دریل بتن کن بوش مدل Bosch GBH 5-40 D
نو آکبند
7,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

بتن کن رونیکس مدل 2740                                 کد محصول: 2740
بتن کن رونیکس مدل 2740
نو آکبند
4,120,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل بتن کن توسن پلاس مدل 8065 H                                 کد محصول: 8065-H
دریل بتن کن توسن پلاس مدل 8065 H
نو آکبند
4,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل بتن کن آینهل مدل TE-RH 32 E                                 کد محصول: TE-RH32E
دریل بتن کن آینهل مدل TE-RH 32 E
نو آکبند
2,645,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب رونیکس مدل 2806                                 کد محصول: 2806
چکش تخریب رونیکس مدل 2806
نو آکبند
2,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

چکش تخریب ۱۲۰۰ وات مدیا مدل MEDIA MD120113
چکش تخریب ۱۲۰۰ وات مدیا مدل MEDIA MD120
نو آکبند
2,760,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد