نوار تست قند خون اینفوپیا مدل ایزی گلوکو - بسته 50 عددی
نوار تست قند خون اینفوپیا مدل ایزی گلوک
نو آکبند
33,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون 25 عددی ایکان مدل آنکال پلاس
نوار تست قند خون 25 عددی ایکان مدل آنکا
نو آکبند
33,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

سر سوزن قلم انسولین 6 میل سافت فاین
سر سوزن قلم انسولین 6 میل سافت فاین
نو آکبند
900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون گلوکو داکتر
نوار تست قند خون گلوکو داکتر
نو آکبند
48,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون آکیو چک اکتیو 50 عددی
نوار تست قند خون آکیو چک اکتیو 50 عددی
نو آکبند
68,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

سر سوزن قلم انسولین 5 میلی متر تاپ فاین
سر سوزن قلم انسولین 5 میلی متر تاپ فاین
نو آکبند
990 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون اس دی گلد چک
نوار تست قند خون اس دی گلد چک
نو آکبند
54,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار اندازه گیری قند خون بایونیم مدل GS 300
نوار اندازه گیری قند خون بایونیم مدل GS
نو آکبند
30,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون آکیو چک پرفرما 50 عددی
نوار تست قند خون آکیو چک پرفرما 50 عددی
نو آکبند
82,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون 50 عددی امپرور
نوار تست قند خون 50 عددی امپرور
نو آکبند
57,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون کنتور پلاس
نوار تست قند خون کنتور پلاس
نو آکبند
78,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

نوار تست قند خون 50 عددی الگانس
نوار تست قند خون 50 عددی الگانس
نو آکبند
61,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل سوپر سنسور
دستگاه تست قند خون گلوکو داکتر مدل سوپر
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

دستگاه تنظیم قند خون آکیو چک مدل Active
دستگاه تنظیم قند خون آکیو چک مدل Active
نو آکبند
129,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

دستگاه تست قند خون بایونیم
دستگاه تست قند خون بایونیم
نو آکبند
79,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران

سوزن 25 تایی تست قند خون آکیو چک Soflclix
سوزن 25 تایی تست قند خون آکیو چک Soflcl
نو آکبند
16,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

داروخانه نوید

location تهران