دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14                                 کد محصول: DM14
دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14
نو آکبند
30,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل نمونه برداری ای جی پی مدل DMC6P ( کر گیری )                                 کد محصول: DMC6P
دریل نمونه برداری ای جی پی مدل DMC6P (
نو آکبند
18,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM250 ( کرگیری )                                 کد محصول: DM250
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM250 ( ک
نو آکبند
33,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-1380
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-1380
نو آکبند
8,896,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-3205
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-3205
نو آکبند
12,132,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل نمونه برداری محک مدل ‏DCD-20260
دریل نمونه برداری محک مدل ‏DCD-20260
نو آکبند
24,264,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران