دیس کوچک یکبار مصرف درفین(6عدد)
دیس کوچک یکبار مصرف درفین(6عدد)
آکبند
18,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

بشقاب پلاستیکی آذران ورق(20عدد)
بشقاب پلاستیکی آذران ورق(20عدد)
آکبند
24,100
22,895 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

(طب پلاستیک) ظرف دربدار 240
(طب پلاستیک) ظرف دربدار 240
آکبند
4,000
3,480 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

لیوان کاغذی 14 عددی گلشید
لیوان کاغذی 14 عددی گلشید
آکبند
17,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

بسته لیوان یکبارمصرف آبخوری
بسته لیوان یکبارمصرف آبخوری
آکبند
10,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

ظروف یکبار مصرف گیاهی دورفین
ظروف یکبار مصرف گیاهی دورفین
آکبند
24,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

چنگال یکبار مصرف بسته(10عدد)
چنگال یکبار مصرف بسته(10عدد)
آکبند
7,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

لیوان کاغذی اعلا 220 میل-ورق گلاسه-50 عددی
لیوان کاغذی اعلا 220 میل-ورق گلاسه-50 ع
نو آکبند
14,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بیستینو

location تهران

بشقاب یکبار مصرف گیاهی دورفین(10عدد)
بشقاب یکبار مصرف گیاهی دورفین(10عدد)
آکبند
25,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

محافظ غذا کهن(50M)
محافظ غذا کهن(50M)
آکبند
20,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

لیوان یکبار مصرف شفاف PP کیفیت متوسط
لیوان یکبار مصرف شفاف PP کیفیت متوسط
نو آکبند
27,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بیستینو

location تهران

ظرف دربدار گیاهی درفین(5عدد)
ظرف دربدار گیاهی درفین(5عدد)
آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

پرشین لیوان کاغذی 220 (20عددی)
پرشین لیوان کاغذی 220 (20عددی)
آکبند
11,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

پیش بند یکبار مصرف افرا
پیش بند یکبار مصرف افرا
آکبند
14,000
10,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فروشگاه سعادت

location مشهد

لیوان تولدی 6عددی
لیوان تولدی 6عددی
آکبند
8,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

ظرف تکپرس دربدار فوم(10عدد)
ظرف تکپرس دربدار فوم(10عدد)
آکبند
13,100
12,445 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران