خمیر باقلوا ( یوفکا ) هاستل – hastel
خمیر باقلوا ( یوفکا ) هاستل – has
نو آکبند
129,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

تل کادایف خشک سفید هومینا
تل کادایف خشک سفید هومینا
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر باقلوا ( یوفکا ) ۵۰۰ گرم هومینا – hoomina
خمیر باقلوا ( یوفکا ) ۵۰۰ گرم هومینا &#
نو آکبند
23,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر کروسان هومینا – hoomina
خمیر کروسان هومینا – hoomina
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

مایه خمیر ( مخمر ) ۱۲۵ گرم ساف لیور – saf levure
مایه خمیر ( مخمر ) ۱۲۵ گرم ساف لیور 
نو آکبند
149,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

تل کادایف تر سفید هومینا
تل کادایف تر سفید هومینا
نو آکبند
21,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر یوفکا ( فیلو ) مربع ۷۰۰ گرم ای دو – eido
خمیر یوفکا ( فیلو ) مربع ۷۰۰ گرم ای دو
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر یوفکا ( فیلو ) مثلثی ۴۵۰ گرم ای دو – eido
خمیر یوفکا ( فیلو ) مثلثی ۴۵۰ گرم ای دو
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر یوفکا ( فیلو ) مستطیلی ۷۰۰ گرم ای دو – eido
خمیر یوفکا ( فیلو ) مستطیلی ۷۰۰ گرم ای
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر هزارلا هومینا – hoomina
خمیر هزارلا هومینا – hoomina
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر پیتزا هومینا – hoomina
خمیر پیتزا هومینا – hoomina
نو آکبند
17,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

رول بورک سیب زمینی ای دو – eido
رول بورک سیب زمینی ای دو – eido
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

مایه خمیر ( مخمر ) دکتر اوتکر – dr.oetker
مایه خمیر ( مخمر ) دکتر اوتکر – d
نو آکبند
39,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران

خمیر یوفکا ( فیلو ) گرد ای دو – eido
خمیر یوفکا ( فیلو ) گرد ای دو – e
نو آکبند
19,800 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شمیران سوپر

location تهران