ماشین پولیش محک مدل ‏ PG-1300
ماشین پولیش محک مدل ‏ PG-1300
نو آکبند
2,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پولیش ۱۵۰۰ وات دنلکس || DX – 9115
پولیش ۱۵۰۰ وات دنلکس || DX – 9115
نو آکبند
895,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

پولیش ۱۳۰۰ وات کرون مدل Crown CT13302
پولیش ۱۳۰۰ وات کرون مدل Crown CT13302
نو آکبند
1,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

دستگاه پولیش دی سی ای مدل ASP04-180
دستگاه پولیش دی سی ای مدل ASP04-180
نو آکبند
1,180,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

پولیش رونیکس مدل 6110                                 کد محصول: 6110
پولیش رونیکس مدل 6110
نو آکبند
1,820,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

پولیش محک مدل AP-180A
پولیش محک مدل AP-180A
نو آکبند
1,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پولیش بزرگ ۱۸۰میلیمتر ۱۴۰۰ وات دی سی ای مدل ASP04-180
پولیش بزرگ ۱۸۰میلیمتر ۱۴۰۰ وات دی سی ای
نو آکبند
1,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

پولیش ۱۲۰۰ وات دیمردار نک مدل NEK 1218 PO
پولیش ۱۲۰۰ وات دیمردار نک مدل NEK 1218
نو آکبند
1,170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

پولیش برقی دیمر دار متابو مدل PE 12-175 SET
پولیش برقی دیمر دار متابو مدل PE 12-175
نو آکبند
6,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دستگاه پولیش دی سی ای مدل ASP03-180
دستگاه پولیش دی سی ای مدل ASP03-180
نو آکبند
980,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

پولیش دریلی ۱۸۰ میلیمتر دی سی ای مدل ASP02-180
پولیش دریلی ۱۸۰ میلیمتر دی سی ای مدل AS
نو آکبند
1,300,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دستگاه پولیش رونیکس مدل Ronix 6110
دستگاه پولیش رونیکس مدل Ronix 6110
نو آکبند
1,698,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

پولیش بوش مدل GPO 14 CE
پولیش بوش مدل GPO 14 CE
نو آکبند
3,979,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پولیش برقی ۷۵۰ وات هیتاچی مدل SAT180
پولیش برقی ۷۵۰ وات هیتاچی مدل SAT180
نو آکبند
576,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

پولیش بزرگ ۱۸۰میلیمتر ۱۰۲۰وات دی سی ای مدل ASP03-180
پولیش بزرگ ۱۸۰میلیمتر ۱۰۲۰وات دی سی ای
نو آکبند
1,700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

پولیش ۱۸۰ میلیمتری ۱۳۰۰ وات مدل CT13045
پولیش ۱۸۰ میلیمتری ۱۳۰۰ وات مدل CT13045
نو آکبند
690,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران