نخ پاور لاین ابریشمی
نخ پاور لاین ابریشمی
آکبند
89,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ کارپ 35
نخ کارپ 35
آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ مخصوص ریسه کپوری X-casting PE سایز: ۰/۲۶۵ بسته ۱۰ متری
نخ مخصوص ریسه کپوری X-casting PE سایز:
آکبند
12,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فراکمپ

location تهران

نخ شیمانو 50
نخ شیمانو 50
آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ T force 50
نخ T force 50
آکبند
155,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ استرانگ 50
نخ استرانگ 50
آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ سافیکس پریمو 40
نخ سافیکس پریمو 40
آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ کروکودیل 55
نخ کروکودیل 55
آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ مخصوص ریسه کپوری X-casting PE سایز: ۰/۳۰۵ بسته ۱۰ متری
نخ مخصوص ریسه کپوری X-casting PE سایز:
آکبند
12,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فراکمپ

location تهران

نخ سافیکس پریمو 50
نخ سافیکس پریمو 50
آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ شیمانو 45
نخ شیمانو 45
آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ ماهیگیری مونو Northren Trout سایز ۰/۲۶  ۳۰۰متری
نخ ماهیگیری مونو Northren Trout سایز ۰/
آکبند
200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فراکمپ

location تهران

نخ استرانگ 40
نخ استرانگ 40
آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ کربن 45
نخ کربن 45
آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ مچ 50
نخ مچ 50
آکبند
73,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز

نخ سافیکس پریمو 45
نخ سافیکس پریمو 45
آکبند
95,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

شکاره

location اهواز