فرز اهنگری بوش مدل GWS 22-180H
فرز اهنگری بوش مدل GWS 22-180H
نو آکبند
1,895,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری سفیر مدل 2954
فرز آهنگری سفیر مدل 2954
نو آکبند
1,074,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری توسن مدل 3061A
فرز آهنگری توسن مدل 3061A
نو آکبند
1,248,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری هیوندای مدل ‎3228-G
فرز آهنگری هیوندای مدل ‎3228-G
نو آکبند
1,099,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری متابو مدل W24-180 MVT
فرز آهنگری متابو مدل W24-180 MVT
نو آکبند
3,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری نک مدل 2618AG
فرز آهنگری نک مدل 2618AG
نو آکبند
1,027,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری مک تک (ماکیتا) مدل MT92A
فرز آهنگری مک تک (ماکیتا) مدل MT92A
نو آکبند
1,098,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری هیوندای مدل HP2018
فرز آهنگری هیوندای مدل HP2018
نو آکبند
1,049,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری کرون مدل CT13500
فرز آهنگری کرون مدل CT13500
نو آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020
فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020
نو آکبند
2,540,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری رونیکس مدل 3210
فرز آهنگری رونیکس مدل 3210
نو آکبند
1,298,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7040S
سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7040S
نو آکبند
2,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری رونیکس مدل 3231
فرز آهنگری رونیکس مدل 3231
نو آکبند
1,048,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری AG180B ای پی ان – ap
فرز آهنگری AG180B ای پی ان – ap
نو آکبند
989,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری AEG مدل WS 2200-180
فرز آهنگری AEG مدل WS 2200-180
نو آکبند
2,480,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز آهنگری توسن پلاس مدل 3386A
فرز آهنگری توسن پلاس مدل 3386A
نو آکبند
1,398,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد