قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3106
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3106
نو آکبند
154,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی شمشاد زن رونیکس مدل RH-3110
قیچی شمشاد زن رونیکس مدل RH-3110
نو آکبند
351,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی سوپر نووا مدل NTS2311
قیچی باغبانی سوپر نووا مدل NTS2311
نو آکبند
261,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی 20 سانتی متر وفا مدل V6-SK-5
قیچی باغبانی 20 سانتی متر وفا مدل V6-SK
نو آکبند
90,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی میوه چین نووا مدل NTS-2390
قیچی میوه چین نووا مدل NTS-2390
نو آکبند
112,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3120
قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3120
نو آکبند
445,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی هیوندای مدل HT-1814
قیچی باغبانی هیوندای مدل HT-1814
نو آکبند
206,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

علف تراش بنزینی توسن مدل 5242BC
علف تراش بنزینی توسن مدل 5242BC
نو آکبند
5,659,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سمپاش رونیکس مدل RH-6005
سمپاش رونیکس مدل RH-6005
نو آکبند
900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3115
قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3115
نو آکبند
329,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3100
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3100
نو آکبند
109,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

علف‌زن 2زمانه موتوری دوشی ان ای سی مدل ALB-10
علف‌زن 2زمانه موتوری دوشی ان ای سی مدل
نو آکبند
3,742,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی میوه چینی برّان
قیچی میوه چینی برّان
نو آکبند
35,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

علف‌زن 2زمانه موتوری کوله‌پشتی ان ای سی مدل ALB-20
علف‌زن 2زمانه موتوری کوله‌پشتی ان ای سی
نو آکبند
4,116,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شاخه‌زن 2متری 2زمانه ان ای سی مدل SHZB-2m
شاخه‌زن 2متری 2زمانه ان ای سی مدل SHZB-
نو آکبند
4,116,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی چمن زنی رونیکس مدل RH-3130
قیچی چمن زنی رونیکس مدل RH-3130
نو آکبند
205,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران