قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3106
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3106
نو آکبند
154,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی سوپر نووا مدل NTS2311
قیچی باغبانی سوپر نووا مدل NTS2311
نو آکبند
261,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی 20 سانتی متر وفا مدل V6-SK-5
قیچی باغبانی 20 سانتی متر وفا مدل V6-SK
نو آکبند
90,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی میوه چین نووا مدل NTS-2390
قیچی میوه چین نووا مدل NTS-2390
نو آکبند
112,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3120
قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3120
نو آکبند
445,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی هیوندای مدل HT-1814
قیچی باغبانی هیوندای مدل HT-1814
نو آکبند
206,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3115
قیچی شاخه زن رونیکس مدل RH-3115
نو آکبند
329,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3100
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3100
نو آکبند
109,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی میوه چینی برّان
قیچی میوه چینی برّان
نو آکبند
35,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شاخه‌زن 2متری 2زمانه ان ای سی مدل SHZB-2m
شاخه‌زن 2متری 2زمانه ان ای سی مدل SHZB-
نو آکبند
4,116,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی چمن زنی رونیکس مدل RH-3130
قیچی چمن زنی رونیکس مدل RH-3130
نو آکبند
205,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شاخه زن نووا مدل NTS-2371
شاخه زن نووا مدل NTS-2371
نو آکبند
686,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شمشاد زن نووا مدل NTS-2380
شمشاد زن نووا مدل NTS-2380
نو آکبند
468,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شاخه‌زن 4 متری 2 زمانه تلسکوپی ان ای سی مدل SHZB-4m
شاخه‌زن 4 متری 2 زمانه تلسکوپی ان ای سی
نو آکبند
7,347,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

شاخه زن نووا مدل NTS-2370
شاخه زن نووا مدل NTS-2370
نو آکبند
805,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

قیچی باغبانی MBC
قیچی باغبانی MBC
نو آکبند
78,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران