دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2
نو آکبند
35,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM105
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM105
نو آکبند
140,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه چسب تفنگی مدل G-250
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250
نو آکبند
55,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه چسب سن نان مدل SN609
دستگاه چسب سن نان مدل SN609
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل FL-138B
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل FL-138B
نو آکبند
30,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

تفنگ چسب حرارتی متابو مدل KE3000
تفنگ چسب حرارتی متابو مدل KE3000
نو آکبند
1,827,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

تفنگ چسب حرارتی رونیکس مدل RH-4461
تفنگ چسب حرارتی رونیکس مدل RH-4461
نو آکبند
93,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

تفنگ چسب حرارتی رونیکس مدل RH-4462
تفنگ چسب حرارتی رونیکس مدل RH-4462
نو آکبند
132,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

تفنگ چسب شارژی متابو مدل KPA 10/8 600
تفنگ چسب شارژی متابو مدل KPA 10/8 600
نو آکبند
13,930,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چسب حرارتی سایز بزرگ
چسب حرارتی سایز بزرگ
آکبند
6,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

اتود

location قم

چسب حرارتی سایز کوچک
چسب حرارتی سایز کوچک
آکبند
3,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

اتود

location قم