لپه گلیران(900gr)
لپه گلیران(900gr)
آکبند
33,500
31,825 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

لوبیا سفید 900 گرمی درچیک
لوبیا سفید 900 گرمی درچیک
نو آکبند
15,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

عدس دال 700 گرمی پالیز
عدس دال 700 گرمی پالیز
نو آکبند
12,500 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

لپه باقلا زرد 800 گرمی سبزدانه
لپه باقلا زرد 800 گرمی سبزدانه
نو آکبند
30,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

عدس 800 گرمی لگومین
عدس 800 گرمی لگومین
نو آکبند
9,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

بلغور جو 900 گرمی گلستان
بلغور جو 900 گرمی گلستان
نو آکبند
11,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

حبه طلا لوبیا قرمز 900 گرم
حبه طلا لوبیا قرمز 900 گرم
آکبند
33,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هایپر مسرور

location اصفهان

لوبیا قرمز گلیران(900gr)
لوبیا قرمز گلیران(900gr)
آکبند
36,500
34,675 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

حبه طلا لوبیا سفید 900 گرم
حبه طلا لوبیا سفید 900 گرم
آکبند
28,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هایپر مسرور

location اصفهان

لوبیا قرمزگلستان(900gr)
لوبیا قرمزگلستان(900gr)
آکبند
38,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

دال عدس گلیران(900gr)
دال عدس گلیران(900gr)
آکبند
29,500
28,025 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
نو آکبند
38,900 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تارسل

location تهران

لوبیا سفید دشت صبیح(900gr)
لوبیا سفید دشت صبیح(900gr)
آکبند
42,000
30,400 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

نخود لوبیا مخلوط 900 گرمی خشکپاک
نخود لوبیا مخلوط 900 گرمی خشکپاک
نو آکبند
13,000 تومان
+مبلغ ارسال
100%

ارمغان

location تهران

عدس گلیران(900gr)
عدس گلیران(900gr)
آکبند
29,900
28,405 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فینال

location تهران

حبه طلا دال عدس 900 گرم
حبه طلا دال عدس 900 گرم
آکبند
32,300 تومان
+مبلغ ارسال
0%

هایپر مسرور

location اصفهان