صفحه الماسه MDF بر 250 میلی متری نووا
صفحه الماسه MDF بر 250 میلی متری نووا
نو آکبند
873,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه الماسه MDF بر 230 میلی متری نووا
صفحه الماسه MDF بر 230 میلی متری نووا
نو آکبند
554,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه الماسه MDF بر 300 میلی متری نووا
صفحه الماسه MDF بر 300 میلی متری نووا
نو آکبند
984,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر 230 میلیمتر هیوندای مدل HC233H-DB
صفحه گرانیت بر 230 میلیمتر هیوندای مدل
نو آکبند
370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر رونیکس مدل RH-3502
صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر رونیکس مدل R
نو آکبند
127,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2611
صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2611
نو آکبند
163,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2623
صفحه گرانیت بر نووا مدل NTD-2623
نو آکبند
412,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه برش گرانیت تایتان مدل 115gb
صفحه برش گرانیت تایتان مدل 115gb
نو آکبند
29,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر هیوندای مدل HC112H-DB
صفحه گرانیت بر 115 میلیمتر هیوندای مدل
نو آکبند
141,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ برش آهن رونیکس مدل RH-3703
سنگ برش آهن رونیکس مدل RH-3703
نو آکبند
10,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده دیسکی سنگ اکتیو مدل AC-7140SC
سنباده دیسکی سنگ اکتیو مدل AC-7140SC
نو آکبند
14,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ الماسه 125 مش 80 محک مدل A-80
سنگ الماسه 125 مش 80 محک مدل A-80
نو آکبند
41,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده 150 مش 36 محک مدل A-36
سنگ سنباده 150 مش 36 محک مدل A-36
نو آکبند
67,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده 150 مش 36 محک مدل A-36
سنگ سنباده 150 مش 36 محک مدل A-36
نو آکبند
67,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنگ سنباده محک 125 مش مدل A-36
سنگ سنباده محک 125 مش مدل A-36
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

سنباده دیسکی اکتیو مدل AC-7080AO
سنباده دیسکی اکتیو مدل AC-7080AO
نو آکبند
200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران