فرز سنگبری توسن مدل 3620A
فرز سنگبری توسن مدل 3620A
نو آکبند
1,038,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری توسن مدل 3062A
فرز سنگبری توسن مدل 3062A
نو آکبند
1,248,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری توسن پلاس مدل 3387A
فرز سنگبری توسن پلاس مدل 3387A
نو آکبند
1,398,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری پوکا مدل AG2301
فرز سنگبری پوکا مدل AG2301
نو آکبند
1,135,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری دی سی ای مدل ASM02-230B
فرز سنگبری دی سی ای مدل ASM02-230B
نو آکبند
1,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری سفیر مدل 2955
فرز سنگبری سفیر مدل 2955
نو آکبند
995,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری دی سی ای مدل ASM05-230
فرز سنگبری دی سی ای مدل ASM05-230
نو آکبند
1,250,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
نو آکبند
1,048,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری دی سی ای مدل ASM03-230
فرز سنگبری دی سی ای مدل ASM03-230
نو آکبند
1,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری آاگ مدل WS 2200-230
فرز سنگبری آاگ مدل WS 2200-230
نو آکبند
2,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری بوش مدل GWS 24-230H
فرز سنگبری بوش مدل GWS 24-230H
نو آکبند
2,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری رونیکس مدل 3220
فرز سنگبری رونیکس مدل 3220
نو آکبند
1,298,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری آاگ مدل WS 24-230V
فرز سنگبری آاگ مدل WS 24-230V
نو آکبند
2,980,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری ماکیتا مدل GA9020
فرز سنگبری ماکیتا مدل GA9020
نو آکبند
2,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز سنگبری پوکا مدل G1802-2
فرز سنگبری پوکا مدل G1802-2
نو آکبند
1,349,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

سنگ فرز ماکیتا مدل GA9040S
سنگ فرز ماکیتا مدل GA9040S
نو آکبند
2,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد