حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
نو آکبند
21,340 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم
نو آکبند
30,652 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کنجد عسلی بدون شکر عقاب 20 گرم
کنجد عسلی بدون شکر عقاب 20 گرم
نو آکبند
2,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کنجد عسلی  دارچینی بدون شکر عقاب 20 گرم
کنجد عسلی دارچینی بدون شکر عقاب 20 گرم
نو آکبند
2,600 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کرم کنجد عقاب با طعم کاکائو مقدار 350 گرم
کرم کنجد عقاب با طعم کاکائو مقدار 350 گ
نو آکبند
29,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کرم کنجد ساده عقاب مقدار 350 گرم
کرم کنجد ساده عقاب مقدار 350 گرم
نو آکبند
29,100 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کنجد برشته 120 گرم برتر
کنجد برشته 120 گرم برتر
نو آکبند
14,550 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کنجد برشته نمکی عقاب مقدار 120 گرم
کنجد برشته نمکی عقاب مقدار 120 گرم
نو آکبند
12,125 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کنجد برشته عقاب مقدار 120 گرم
کنجد برشته عقاب مقدار 120 گرم
نو آکبند
12,125 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کرم کنجد دکتر بادام – 220 گرم
کرم کنجد دکتر بادام – 220 گرم
نو آکبند
20,855 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

ارده ترنگ اردکان مقدار 500 گرم
ارده ترنگ اردکان مقدار 500 گرم
نو آکبند
46,560 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

حلوا ارده شکری ساده عقاب مقدار 100 گرم
حلوا ارده شکری ساده عقاب مقدار 100 گرم
نو آکبند
6,305 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

حلوا ارده شکری پسته و بادام زمینی عقاب مقدار 250 گرم
حلوا ارده شکری پسته و بادام زمینی عقاب
نو آکبند
21,922 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

حلوا ارده شکری پسته و بادام زمینی عقاب مقدار 400 گرم
حلوا ارده شکری پسته و بادام زمینی عقاب
نو آکبند
32,495 تومان
+مبلغ ارسال
0%

میرزا بازار

location رشت

کرم کنجد سیمرغ 350 گرمی
کرم کنجد سیمرغ 350 گرمی
نو آکبند
18,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

قاین شاپ

location قائن

حلواارده عقاب 880 گرمی
حلواارده عقاب 880 گرمی
نو آکبند
51,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

قاین شاپ

location قائن