دریل چکشی هیوندای مدل HP853-ID
دریل چکشی هیوندای مدل HP853-ID
نو آکبند
806,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل یک سرعته هیوندای مدل HP603-ED
دریل یک سرعته هیوندای مدل HP603-ED
نو آکبند
798,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل ضربه ای دو دور بوش مدل GSB 21-2 RE
دریل ضربه ای دو دور بوش مدل GSB 21-2 RE
نو آکبند
4,950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل ضربه ای 18 میلیمتر بوش مدل GSB 18-2 RE
دریل ضربه ای 18 میلیمتر بوش مدل GSB 18-
نو آکبند
3,116,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی بوش مدل GSB 16 RE
دریل چکشی بوش مدل GSB 16 RE
نو آکبند
2,743,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل 13 میلیمتری چکشی رونیکس مدل 2240
دریل 13 میلیمتری چکشی رونیکس مدل 2240
نو آکبند
602,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی 13 میلیمتر رونیکس مدل 2213
دریل چکشی 13 میلیمتر رونیکس مدل 2213
نو آکبند
1,253,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی 13 میلیمتر رونیکس مدل 2210C
دریل چکشی 13 میلیمتر رونیکس مدل 2210C
نو آکبند
799,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی رونیکس مدل 2210
دریل چکشی رونیکس مدل 2210
نو آکبند
960,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی تک دور هیوندای مدل HP8213
دریل چکشی تک دور هیوندای مدل HP8213
نو آکبند
1,137,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل 13 چکشی هیوندای مدل HP9013
دریل 13 چکشی هیوندای مدل HP9013
نو آکبند
819,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی دو سرعته هیوندای مدل HP8524-ID
دریل چکشی دو سرعته هیوندای مدل HP8524-I
نو آکبند
1,251,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی توسن مدل 0022D
دریل چکشی توسن مدل 0022D
نو آکبند
775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی توسن مدل 0079D
دریل چکشی توسن مدل 0079D
نو آکبند
1,086,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی توسن مدل 0081D Plus
دریل چکشی توسن مدل 0081D Plus
نو آکبند
1,746,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل چکشی رونیکس مدل 2120
دریل چکشی رونیکس مدل 2120
نو آکبند
775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران