چکش میخ دسته فایبرگلاس ریما مدل RT1200
چکش میخ دسته فایبرگلاس ریما مدل RT1200
نو آکبند
21,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

چکش تخریب 11 کیلویی K900S میلواکی برقی
چکش تخریب 11 کیلویی K900S میلواکی برقی
نو آکبند
39,108,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش تخریب 6 کیلویی K500ST میلواکی برقی
چکش تخریب 6 کیلویی K500ST میلواکی برقی
نو آکبند
22,765,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش تیشه ای ایران پتک مدل AQ 3410
چکش تیشه ای ایران پتک مدل AQ 3410
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش پوسته زدای جوش ایران پتک مدل AD 3020
چکش پوسته زدای جوش ایران پتک مدل AD 302
نو آکبند
94,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش ایران پتک مدل AB 2410
چکش ایران پتک مدل AB 2410
نو آکبند
42,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش پوسته زدای جوش ایران پتک مدل AD 3010
چکش پوسته زدای جوش ایران پتک مدل AD 301
نو آکبند
66,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پتک دو سر تخت ایران پتک مدل AT 1810
پتک دو سر تخت ایران پتک مدل AT 1810
نو آکبند
174,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2210
چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2210
نو آکبند
93,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش مهندسی ایران پتک مدل AB 4610
چکش مهندسی ایران پتک مدل AB 4610
نو آکبند
1,222,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش میخ کش 16 اونس ایران پتک مدل AM 1610
چکش میخ کش 16 اونس ایران پتک مدل AM 161
نو آکبند
126,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش ایران پتک مدل AB 2610
چکش ایران پتک مدل AB 2610
نو آکبند
49,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش میخ کش ایران پتک مدل AM 1310
چکش میخ کش ایران پتک مدل AM 1310
نو آکبند
120,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پتک صلیبی ایران پتک مدل AG2210
پتک صلیبی ایران پتک مدل AG2210
نو آکبند
263,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش مهندسی نووا مدل NTH-2501
چکش مهندسی نووا مدل NTH-2501
نو آکبند
78,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

چکش مهندسی 200 گرمی نووا مدل NTH-2502
چکش مهندسی 200 گرمی نووا مدل NTH-2502
نو آکبند
126,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران