درام سندر محک 560 میلی متر مدل DST-560 ( گندگی سنباده ای )                                 کد محصول: 1105700
درام سندر محک 560 میلی متر مدل DST-560
نو آکبند
20,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

رنده سه کاره نجاری محک 180 میلی متر (اره سه کاره نجاری) مدل HWM-03A                                 کد محصول: 1800100
رنده سه کاره نجاری محک 180 میلی متر (ار
نو آکبند
8,745,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

اور فرز نجاری مشتی رونیکس مدل 7106
اور فرز نجاری مشتی رونیکس مدل 7106
نو آکبند
1,048,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

اور فرز نجاری پوکا مدل R12A
اور فرز نجاری پوکا مدل R12A
نو آکبند
1,374,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

رنده برقی بوش مدل GHO 6500
رنده برقی بوش مدل GHO 6500
نو آکبند
1,130,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اور فرز نجاری رونیکس مدل 7112
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7112
نو آکبند
1,498,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

رنده برقی ۶۲۰ وات متابو مدل HO 26-82
رنده برقی ۶۲۰ وات متابو مدل HO 26-82
نو آکبند
4,370,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

رنده برقی توسن پلاس مدل ۴۹۵۰EP
رنده برقی توسن پلاس مدل ۴۹۵۰EP
نو آکبند
1,028,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

رنده دو راه زن مدل TE-PL850 آینهل
رنده دو راه زن مدل TE-PL850 آینهل
نو آکبند
1,608,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

اور فرز نجاری توسن مدل 1013R
اور فرز نجاری توسن مدل 1013R
نو آکبند
1,768,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

اور فرز نجاری دیوالت مدل DW625E
اور فرز نجاری دیوالت مدل DW625E
نو آکبند
9,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108
نو آکبند
1,098,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

رنده برقی ۷۵۰ وات آاگ مدل PL750
رنده برقی ۷۵۰ وات آاگ مدل PL750
نو آکبند
3,280,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

رنده گندگی ۳۳۰ میلیمتر ۱۸۰۰ وات متابو مدل DH 330
رنده گندگی ۳۳۰ میلیمتر ۱۸۰۰ وات متابو م
نو آکبند
11,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

رنده برقی ۷۰۵ وات آاگ مدل PL 750
رنده برقی ۷۰۵ وات آاگ مدل PL 750
نو آکبند
1,065,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

اور فرز نجاری آاگ مدل RT 1350
اور فرز نجاری آاگ مدل RT 1350
نو آکبند
2,980,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد