فرش دستباف 1.5متری مدل لچک و ترنج پیازی کد 1018
فرش دستباف 1.5متری مدل لچک و ترنج پیازی
آکبند
3,550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت ذرع و نیم  مدل عشایری کد 54321
فرش دستبافت ذرع و نیم  مدل عشایری کد 54
آکبند
3,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش نیمه دستبافت شش و نیم متری مدل گل ابریشم کد 542893
فرش نیمه دستبافت شش و نیم متری مدل گل ا
آکبند
18,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت سه و نیم متری مدل نهاوند ایلیاتی کد 521116
فرش دستبافت سه و نیم متری مدل نهاوند ای
آکبند
10,700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش نیمه دستبافت پنج و نیم متری طرح گل ابریشم کد 543898
فرش نیمه دستبافت پنج و نیم متری طرح گل
آکبند
17,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستباف کناره  طول 2 متر مدل لچک و ترنج کد 10020
فرش دستباف کناره  طول 2 متر مدل لچک و ت
آکبند
5,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستباف1.5 متری مدل ماهی کد 1022
فرش دستباف1.5 متری مدل ماهی کد 1022
آکبند
3,250,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش نیمه دستبافت چهار متری طرح گل ابریشم کد 543912
فرش نیمه دستبافت چهار متری طرح گل ابریش
آکبند
12,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش نیمه دستبافت چهار متری مدل گل ابریشم کد 543909
فرش نیمه دستبافت چهار متری مدل گل ابریش
آکبند
12,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت یک متری شفیعی مدل 1109750
فرش دستبافت یک متری شفیعی مدل 1109750
آکبند
39,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت چهار متری مدل نهاوند ایلیاتی کد 521137
فرش دستبافت چهار متری مدل نهاوند ایلیات
آکبند
10,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت چهار و نیم متری طرح قشقایی مدل H293
فرش دستبافت چهار و نیم متری طرح قشقایی
آکبند
26,800,000
23,852,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش نیمه دستبافت شش و نیم متری طرح گل ابریشم کد 543924
فرش نیمه دستبافت شش و نیم متری طرح گل ا
آکبند
19,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت چهار و نیم طرح وینتیج کد H317
فرش دستبافت چهار و نیم طرح وینتیج کد H3
آکبند
26,800,000
23,852,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت سه متری مدل نهاوند ایلیاتی کد 519225
فرش دستبافت سه متری مدل نهاوند ایلیاتی
آکبند
10,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران

فرش دستبافت سه و نیم متری مدل نهاوند ایلیاتی کد 521138
فرش دستبافت سه و نیم متری مدل نهاوند ای
آکبند
11,740,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کارت مارکت

location تهران