مینی کواد کوپتر کنترلی مدل HC-671
مینی کواد کوپتر کنترلی مدل HC-671
آکبند
1,028,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر دوربین دار X5UW-D
کواد کوپتر دوربین دار X5UW-D
آکبند
5,980,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران

کواد کوپتر دوربین دار x5uw
کواد کوپتر دوربین دار x5uw
آکبند
3,980,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران

کواد کوپتر سیما مدل X5sw
کواد کوپتر سیما مدل X5sw
آکبند
2,098,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی مدل S21
کواد کوپتر کنترلی مدل S21
آکبند
1,995,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر سیما مدل X15
کواد کوپتر سیما مدل X15
آکبند
1,590,000
1,320,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی سیما مدل x5hw 2020
کواد کوپتر کنترلی سیما مدل x5hw 2020
آکبند
2,700,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی مدل x8
کواد کوپتر کنترلی مدل x8
آکبند
918,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی مدل phantom کد d5hw
کواد کوپتر کنترلی مدل phantom کد d5hw
آکبند
2,228,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی مدل Stunt کد F-660
کواد کوپتر کنترلی مدل Stunt کد F-660
آکبند
1,518,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کوادکوپتر هوشمند دوربین دار
کوادکوپتر هوشمند دوربین دار
آکبند
2,890,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کید بی تویز

location تهران

کواد کوپتر دوربین دار X5HW
کواد کوپتر دوربین دار X5HW
آکبند
4,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تویز ورد

location تهران

کواد کوپتر کنترلی مدل LH-x50
کواد کوپتر کنترلی مدل LH-x50
آکبند
1,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی کد hc-708
کواد کوپتر کنترلی کد hc-708
آکبند
2,905,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی مدل wing 2 pro
کواد کوپتر کنترلی مدل wing 2 pro
آکبند
1,890,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران

کواد کوپتر کنترلی سیما مدل z3 کد 122
کواد کوپتر کنترلی سیما مدل z3 کد 122
آکبند
2,458,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

زی تازی

location تهران