کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 122-012-11                                 کد محصول: 122-012-11
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 1
نو آکبند
2,895,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت مدل 600-1214                                 کد محصول: 1214-600
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت ب
نو آکبند
4,395,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-505 Mitutoyo                                 کد محصول: 731-505
کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-50
نو آکبند
4,255,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

تراز صنعتی Insize ( اینسایز ) مگنتی مدل 100-4912                                 کد محصول: 4912-100
تراز صنعتی Insize ( اینسایز ) مگنتی مدل
نو آکبند
280,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

متر 3 متری اسیست | Assist 38G-3019 3m Meter
متر 3 متری اسیست | Assist 38G-3019 3m M
نو آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

گونیا مرکب آکاد مدل 02-180-817                                 کد محصول: 817-180-02
گونیا مرکب آکاد مدل 02-180-817
نو آکبند
3,335,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

تراز توسن مدل t13-40ml
تراز توسن مدل t13-40ml
نو آکبند
489,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

گونیا طاقچه ای آیدیل شماره ۳
گونیا طاقچه ای آیدیل شماره ۳
نو آکبند
15,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170                                 کد محصول: 1170-300
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سان
نو آکبند
5,045,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

متر روکش دار 3 متری رونیکس مدل RH-9030
متر روکش دار 3 متری رونیکس مدل RH-9030
نو آکبند
41,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد ) مدل 01-003-311                                 کد محصول: 311-003-01
میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد )
نو آکبند
3,775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106                                 کد محصول: 1106-501
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سان
نو آکبند
5,689,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214                                 کد محصول: 1214-1000
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت
نو آکبند
12,550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845                                 کد محصول: 02-006-845
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آ
نو آکبند
785,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-006-832                                 کد محصول: 00-006-832
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آ
نو آکبند
2,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 22
نو آکبند
5,165,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران