کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214                                 کد محصول: 1214-1000
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت
نو آکبند
12,550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

متر روکش دار 3 متری رونیکس مدل RH-9030
متر روکش دار 3 متری رونیکس مدل RH-9030
نو آکبند
41,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد ) مدل 01-003-311                                 کد محصول: 311-003-01
میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد )
نو آکبند
3,775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170                                 کد محصول: 1170-300
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سان
نو آکبند
5,045,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) مدل 01-002-311                                 کد محصول: 311-002-01
میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) م
نو آکبند
3,049,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-505 Mitutoyo                                 کد محصول: 731-505
کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-50
نو آکبند
4,255,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

گونیا مرکب آکاد مدل 02-180-817                                 کد محصول: 817-180-02
گونیا مرکب آکاد مدل 02-180-817
نو آکبند
3,335,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

متر 3 متری اسیست | Assist 38G-3019 3m Meter
متر 3 متری اسیست | Assist 38G-3019 3m M
نو آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار سولار

location مشهد

عمق سنج ساده Accud ( آکاد ) مدل 176-030-12                                 کد محصول: 176-030-12
عمق سنج ساده Accud ( آکاد ) مدل 176-030
نو آکبند
530,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 0100-4790                                 کد محصول: 4790-0100
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مد
نو آکبند
1,305,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

گونیا طاقچه ای آیدیل شماره ۳
گونیا طاقچه ای آیدیل شماره ۳
نو آکبند
15,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار ایرانیان

location تهران

کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 122-012-11                                 کد محصول: 122-012-11
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 1
نو آکبند
2,895,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

مانومتر دو گیج اکسیژن توان جم مدل Tavan jam TJI020
مانومتر دو گیج اکسیژن توان جم مدل Tavan
نو آکبند
685,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

تراز صنعتی مگنتی اینسایز مدل 250-4913                                 کد محصول: 4913-250
تراز صنعتی مگنتی اینسایز مدل 250-4913
نو آکبند
480,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر 150-0 اینسایز مدل 150-3206                                 کد محصول: 3206-150
میکرومتر 150-0 اینسایز مدل 150-3206
نو آکبند
4,695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 101-006-21                                 کد محصول: 101-006-21
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل
نو آکبند
1,390,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران