ترازو اویز دستی سیار دیجیتال آشپزخانه مسافرتی سیتیکام مدل 50kg
ترازو اویز دستی سیار دیجیتال آشپزخانه م
نو آکبند
56,300 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تمشک

location تهران

ترازو دیجیتالی قلاب دار
ترازو دیجیتالی قلاب دار
نو آکبند
100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

ترازوی آشپزخانه ۵ کیلو گرمی با کاسه استیل
ترازوی آشپزخانه ۵ کیلو گرمی با کاسه است
نو آکبند
180,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

پارس

location همدان

ترازو آشپزخانه مدل SV569
ترازو آشپزخانه مدل SV569
نو آکبند
42,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

تمشک

location تهران

تراز آشپزخانه دیجیتال استیل کمری ۴۱۵۲						CAMERI
تراز آشپزخانه دیجیتال استیل کمری ۴۱۵۲
آکبند
525,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کلاسیک کالا

location تهران

ترازو دیجیتال ۵ کیلویی یونیک مدل UN659 
ترازو دیجیتال ۵ کیلویی یونیک مدل UN659 
آکبند
460,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کلاسیک کالا

location تهران

ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-1151
ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-115
آکبند
4,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازو آشپزخانه پروفیکوک مدل  PC-KW 1040
ترازو آشپزخانه پروفیکوک مدل PC-KW 1040
آکبند
7,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی ۵ کیلویی دیجیتال کد UN-6506
ترازوی ۵ کیلویی دیجیتال کد UN-6506
آکبند
550,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کلاسیک کالا

location تهران

ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-1153
ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-115
آکبند
4,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی آشپزخانه Fakir مدل MOLLY
ترازوی آشپزخانه Fakir مدل MOLLY
آکبند
6,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

SF400 ترازو
SF400 ترازو
نو آکبند
62,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

ترازو آشپزخانه پروفی کوک PC-KW 1158
ترازو آشپزخانه پروفی کوک PC-KW 1158
آکبند
6,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازوی آشپزخانه فوما FU-1331
ترازوی آشپزخانه فوما FU-1331
آکبند
4,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بانه خرید

location تهران

ترازو زرگری AOSAI ATP 188
ترازو زرگری AOSAI ATP 188
آکبند
250,000
170,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کمپ کالا

location تبریز

ترازو قلابدار دیجیتالی
ترازو قلابدار دیجیتالی
آکبند
70,200 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کمپ کالا

location تبریز