خرد کن رشته ای میوه و سبزیجات
خرد کن رشته ای میوه و سبزیجات
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر فلزی آناناس
اسلایسر فلزی آناناس
نو آکبند
37,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

Spiral رشته کن طرح
Spiral رشته کن طرح
نو آکبند
150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

ذرت دانه کن
ذرت دانه کن
نو آکبند
34,750 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر آناناس
اسلایسر آناناس
نو آکبند
31,250 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر گوجه فرنگی
اسلایسر گوجه فرنگی
نو آکبند
20,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر موز طرح قیچی
اسلایسر موز طرح قیچی
نو آکبند
37,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر موز
اسلایسر موز
نو آکبند
12,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

دستگاه پلمپ کیسه فریزر
دستگاه پلمپ کیسه فریزر
نو آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

چرخ  گوشت دستی
چرخ گوشت دستی
نو آکبند
87,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر کره و پنیر
اسلایسر کره و پنیر
نو آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

دستگاه دلمه پیچ
دستگاه دلمه پیچ
نو آکبند
51,250 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

اسلایسر هندوانه
اسلایسر هندوانه
نو آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

چرخ گوشت دستی
چرخ گوشت دستی
نو آکبند
87,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

دستگاه فر چیپس
دستگاه فر چیپس
نو آکبند
150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران

تراش چیپسی
تراش چیپسی
نو آکبند
7,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

کیوان

location تهران