بیفتک  کوب
بیفتک کوب
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

گوشت کوب دستی اکرولیک
گوشت کوب دستی اکرولیک
آکبند
12,000
7,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فروشگاه سعادت

location مشهد

بیفتک کوب گوشت مدل SHENGYA
بیفتک کوب گوشت مدل SHENGYA
نو آکبند
60,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آشپزخانه110

location تهران

بیفتک  کوب
بیفتک کوب
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

نوین / گوشت کوب
نوین / گوشت کوب
آکبند
71,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

بیفتک  کوب
بیفتک کوب
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بیفتک  کوب
بیفتک کوب
نو آکبند
40,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بیفتک کوب استیل قلبی نوین
بیفتک کوب استیل قلبی نوین
آکبند
125,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

بیفتک  کوب
بیفتک کوب
نو آکبند
16,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بیفتک کوب استیل
بیفتک کوب استیل
آکبند
34,000
28,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

فروشگاه سعادت

location مشهد

نوین / بیفتک کوب زاماک
نوین / بیفتک کوب زاماک
آکبند
139,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

گوشت کوب مدرن
گوشت کوب مدرن
آکبند
63,000
54,810 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد

گوشت کوب چوبی
گوشت کوب چوبی
آکبند
46,000
40,020 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خونمونه

location مشهد