مینی فرز دیمردار رونیکس مدل 3100k
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل 3100k
نو آکبند
1,379,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرزشارژی بوش مدل GWS 18V Li
مینی فرزشارژی بوش مدل GWS 18V Li
نو آکبند
8,305,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز بوش مدل GWS17-125 CIE
مینی فرز بوش مدل GWS17-125 CIE
نو آکبند
3,213,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل 3160
مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل 3160
نو آکبند
1,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز بوش مدل GWS13-125 CIE
مینی فرز بوش مدل GWS13-125 CIE
نو آکبند
2,810,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل 3150
مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل 3150
نو آکبند
935,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز رونیکس مدل 3130
مینی فرز رونیکس مدل 3130
نو آکبند
870,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز رونیکس مدل 3110
مینی فرز رونیکس مدل 3110
نو آکبند
1,206,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز آهنگری هیوندای مدل HP8512
مینی فرز آهنگری هیوندای مدل HP8512
نو آکبند
1,134,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز توسن پلاس مدل 3382A
مینی فرز توسن پلاس مدل 3382A
نو آکبند
943,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز توسن مدل 3258A
مینی فرز توسن مدل 3258A
نو آکبند
818,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز آهنگری توسن مدل 3119A
مینی فرز آهنگری توسن مدل 3119A
نو آکبند
856,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز دسته بلند توسن مدل 3260Ab
مینی فرز دسته بلند توسن مدل 3260Ab
نو آکبند
1,109,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز توسن پلاس مدل 3384A
مینی فرز توسن پلاس مدل 3384A
نو آکبند
1,182,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز توسن مدل 3382AV Plus
مینی فرز توسن مدل 3382AV Plus
نو آکبند
1,127,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

مینی فرز محک مدل AG-125 P
مینی فرز محک مدل AG-125 P
نو آکبند
910,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران