فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR 250
فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR
نو آکبند
775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز مینیاتوری هیوندای مدل hp-1732
فرز مینیاتوری هیوندای مدل hp-1732
نو آکبند
899,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR 172
فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR
نو آکبند
560,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR 165
فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR
نو آکبند
586,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR 200
فرز مینیاتوری (انگشتی) سیلور مدل GT-TR
نو آکبند
680,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز مینیاتوری محک مدل MDG-135KIT
فرز مینیاتوری محک مدل MDG-135KIT
نو آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

فرز مینیاتوری کرون مدل CT13428
فرز مینیاتوری کرون مدل CT13428
نو آکبند
6,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد