سطل زباله ۱۲۰ لیتری با درب بادبزنی سبلان
سطل زباله ۱۲۰ لیتری با درب بادبزنی سبلا
آکبند
450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله ۱۰۰ لیتری چرخدارسبلان
سطل زباله ۱۰۰ لیتری چرخدارسبلان
آکبند
525,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله استیل شوتینگ دار NH100
سطل زباله استیل شوتینگ دار NH100
آکبند
1,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله مدل F4 رنگی
سطل زباله مدل F4 رنگی
آکبند
460,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله ۷۰ لیتری دمپردار سبلان
سطل زباله ۷۰ لیتری دمپردار سبلان
آکبند
290,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل استیل ۳۰ لیتری
سطل استیل ۳۰ لیتری
آکبند
850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله ۶ ضلعی استیل مدل پانچ
سطل زباله ۶ ضلعی استیل مدل پانچ
آکبند
1,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله استیل ۲۰ لیتری NP45
سطل زباله استیل ۲۰ لیتری NP45
آکبند
600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله جاسیگاری دار L70 رنگی کله قندی
سطل زباله جاسیگاری دار L70 رنگی کله قند
آکبند
460,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل استیل جاسیگاری
سطل استیل جاسیگاری
آکبند
760,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل شوتینگ دار مستطیل پانچی
سطل شوتینگ دار مستطیل پانچی
آکبند
1,450,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل استیل جالیوانی دار گرد
سطل استیل جالیوانی دار گرد
آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل استیل جاسیگاری کد F5
سطل استیل جاسیگاری کد F5
آکبند
695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله پلاستیکی ۱۲۰ لیتری گودبین
سطل زباله پلاستیکی ۱۲۰ لیتری گودبین
آکبند
695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران

سطل زباله ۱۲۰ لیتری چرخدار سبلان
سطل زباله ۱۲۰ لیتری چرخدار سبلان
آکبند
600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

محصول پلاست

location تهران