بالابر برقی 800 کیلویی رونیکس مدل RH-4135
بالابر برقی 800 کیلویی رونیکس مدل RH-41
نو آکبند
3,850,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 250 کیلویی محک مدل PA 250 A/12
بالابر برقی 250 کیلویی محک مدل PA 250 A
نو آکبند
2,114,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 400 کیلویی محک مدل PA 400 A/12
بالابر برقی 400 کیلویی محک مدل PA 400 A
نو آکبند
2,857,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 600 کیلویی محک مدل PA 600 A/12
بالابر برقی 600 کیلویی محک مدل PA 600 A
نو آکبند
3,183,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 800 کیلویی محک مدل PA 800 A/12
بالابر برقی 800 کیلویی محک مدل PA 800 A
نو آکبند
3,510,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 1000 کیلویی محک مدل PA 1000 A/12
بالابر برقی 1000 کیلویی محک مدل PA 1000
نو آکبند
4,780,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 1200 کیلویی محک مدل PA 1200 A/12
بالابر برقی 1200 کیلویی محک مدل PA 1200
نو آکبند
5,113,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 400 کیلویی محک مدل PA 400 A/22
بالابر برقی 400 کیلویی محک مدل PA 400 A
نو آکبند
2,974,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 600 کیلویی محک مدل PA 600 A/22
بالابر برقی 600 کیلویی محک مدل PA 600 A
نو آکبند
3,301,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 800 کیلویی محک مدل PA 800 A/22
بالابر برقی 800 کیلویی محک مدل PA 800 A
نو آکبند
3,602,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 1000 کیلویی محک مدل PA 1000 A/18
بالابر برقی 1000 کیلویی محک مدل PA 1000
نو آکبند
4,897,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 1200 کیلویی محک مدل PA 1200 A/18
بالابر برقی 1200 کیلویی محک مدل PA 1200
نو آکبند
5,220,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 500 کیلویی 4 کاره محک مدل KX-500C
بالابر برقی 500 کیلویی 4 کاره محک مدل K
نو آکبند
5,391,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

بالابر برقی 1000 کیلویی 4 کاره محک مدل KX-1000C
بالابر برقی 1000 کیلویی 4 کاره محک مدل
نو آکبند
7,818,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

پولیفت رونیکس مدل RH-4110
پولیفت رونیکس مدل RH-4110
نو آکبند
1,880,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

جرثقیل 0.5 تن رونیکس مدلRH-4101
جرثقیل 0.5 تن رونیکس مدلRH-4101
نو آکبند
1,073,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران