ردیاب دیجیتالی بوش مدل D-Tect 150 SV
ردیاب دیجیتالی بوش مدل D-Tect 150 SV
نو آکبند
16,830,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

ردیاب دیجیتالی بوش مدل GMS100M
ردیاب دیجیتالی بوش مدل GMS100M
نو آکبند
1,925,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

میکروسکوپ دیجیتال اینسایز مدل ISM-PM200SB                                 کد محصول: ISM-PM200SB
میکروسکوپ دیجیتال اینسایز مدل ISM-PM200
نو آکبند
7,680,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100                                 کد محصول: PM100
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکا
نو آکبند
5,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10                                 کد محصول: ISV-E10
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل
نو آکبند
43,000,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ترازو دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 15-8001                                 کد محصول: 8001-15
ترازو دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 15
نو آکبند
6,396,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ترمومتر و تب سنج دیجیتالی آکاد مدل F911                                 کد محصول: F911
ترمومتر و تب سنج دیجیتالی آکاد مدل F911
نو آکبند
5,400,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دماسنج لیزری دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل IT700                                 کد محصول: IT700
دماسنج لیزری دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل
نو آکبند
3,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور اینسایز دیجیتال مدل 10-2118                                 کد محصول: 2118-10
ساعت اندیکاتور اینسایز دیجیتال مدل 10-
نو آکبند
4,425,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور اینسایز دیجیتال مدل 2114-5F                                 کد محصول: 2114-5F
ساعت اندیکاتور اینسایز دیجیتال مدل 2114
نو آکبند
1,985,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2046S                                 کد محصول: 2046S
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 20
نو آکبند
1,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2050S                                 کد محصول: 2050S
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 20
نو آکبند
3,290,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2052S                                 کد محصول: 2052S
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 20
نو آکبند
4,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2109S-10                                 کد محصول: 2109S-10
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 21
نو آکبند
2,960,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 3062S                                 کد محصول: 3062S
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 30
نو آکبند
13,390,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ساعت اندیکاتور اینسایز مدل 50-2309                                 کد محصول: 2309-50
ساعت اندیکاتور اینسایز مدل 50-2309
نو آکبند
3,320,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران