میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد ) مدل 01-003-311                                 کد محصول: 311-003-01
میکرومتر دیجیتال 50-75 Accud ( آکاد )
نو آکبند
3,775,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر دیجیتال خارج سنج 25-0 اینسایز مدل insize 3108-25A                                 کد محصول: 3108-25A
میکرومتر دیجیتال خارج سنج 25-0 اینسایز
نو آکبند
3,188,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

عمق سنج ساده Accud ( آکاد ) مدل 176-030-12                                 کد محصول: 176-030-12
عمق سنج ساده Accud ( آکاد ) مدل 176-030
نو آکبند
530,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 203-137 Mitutoyo                                 کد محصول: 203-137
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 203-137 M
نو آکبند
8,025,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر 150-0 اینسایز مدل 150-3206                                 کد محصول: 3206-150
میکرومتر 150-0 اینسایز مدل 150-3206
نو آکبند
4,695,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر لوله ای داخل سنج 500-50 Accud ( آکاد ) مدل 01-020-352                                 کد محصول: 01-020-352
میکرومتر لوله ای داخل سنج 500-50 Accud
نو آکبند
5,730,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) مدل 01-002-311                                 کد محصول: 311-002-01
میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) م
نو آکبند
3,049,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

میکرو متر 1200-1000 اینسایز مدل 1200-3205                                 کد محصول: 3205-1200
میکرو متر 1200-1000 اینسایز مدل 1200-32
نو آکبند
53,620,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

مانومتر دو گیج اکسیژن توان جم مدل Tavan jam TJI020
مانومتر دو گیج اکسیژن توان جم مدل Tavan
نو آکبند
685,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عمق سنج ساعتی Accud ( آکاد ) مدل 179-006-21                                 کد محصول: 179-006-21
عمق سنج ساعتی Accud ( آکاد ) مدل 179-00
نو آکبند
1,890,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

عمق سنج ساده میتوتویو مدل 122-527 Mitutoyo                                 کد محصول: 122-527
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 122-527 Mitut
نو آکبند
4,580,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

مانومتر استیلن طرح جنرال _ برنجی General-brass
مانومتر استیلن طرح جنرال _ برنجی Genera
نو آکبند
256,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عمق سنج دیجیتال اینسایز مدل 25-1140                                 کد محصول: 1140-25
عمق سنج دیجیتال اینسایز مدل 25-1140
نو آکبند
3,540,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

رگلاتور دو گیج توان جم مدل regulator Ar/Co2
رگلاتور دو گیج توان جم مدل regulator Ar
نو آکبند
585,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ظهور ابزار

location مشهد

عمق سنج ساده میتوتویو مدل 121-527 Mitutoyo                                 کد محصول: 121-527
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 121-527 Mitut
نو آکبند
3,960,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

عمق سنج ساده میتوتویو مدل 123-527 Mitutoyo                                 کد محصول: 123-527
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 123-527 Mitut
نو آکبند
5,710,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران