پنل آکوستیک ویو وود
پنل آکوستیک ویو وود
آکبند
115,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

بیس ترپ سوپر 90
بیس ترپ سوپر 90
آکبند
150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

پنل آکوستیک دیفیوزر
پنل آکوستیک دیفیوزر
آکبند
115,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

پنل آکوستیک هرمی
پنل آکوستیک هرمی
آکبند
178,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

ایزولاتور میکروفون
ایزولاتور میکروفون
آکبند
155,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

پنل آکوستیک شانه تخم مرغی
پنل آکوستیک شانه تخم مرغی
آکبند
85,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

پد اسپیکر
پد اسپیکر
آکبند
38,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

مینی بیس ترپ مقعر
مینی بیس ترپ مقعر
آکبند
37,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

بیس ترپ مگا فیوزر
بیس ترپ مگا فیوزر
آکبند
73,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

پنل آکوستیک MD55
پنل آکوستیک MD55
آکبند
37,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ساز باز

location تهران

Bespeco PN90FL
Bespeco PN90FL
آکبند
1,300,000
1,150,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Quiklok MP840 | گلویی میکروفون
Quiklok MP840 | گلویی میکروفون
آکبند
70,000
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Quiklok RKSA140-2
Quiklok RKSA140-2
آکبند
174,000
162,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

پایه میکروفون A114 BK EU
پایه میکروفون A114 BK EU
آکبند
800,000
720,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Quiklok A988 | پایه میکروفون کوییک لاک
Quiklok A988 | پایه میکروفون کوییک لاک
آکبند
1,440,000
1,280,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران

Bespeco RCA-RCA
Bespeco RCA-RCA
آکبند
290,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

سازکالا

location تهران