گیره دوبل مدل 41 میلی متر بسته 12 عددی
گیره دوبل مدل 41 میلی متر بسته 12 عددی
نو آکبند
15,250 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک 6 عددی گیره رنگی کاغذ بسته 100 عدی
پک 6 عددی گیره رنگی کاغذ بسته 100 عدی
نو آکبند
33,150 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک گیره دوبل 51 میلیمتری 12عددی
پک گیره دوبل 51 میلیمتری 12عددی
نو آکبند
17,750 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک 6 عددی گیره کاغذ مدل رنگی متالیک بسته 100 عدی
پک 6 عددی گیره کاغذ مدل رنگی متالیک بست
نو آکبند
33,150 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک 6 عددی گیره کاغذ مدل نقره ای بسته 100 عدی
پک 6 عددی گیره کاغذ مدل نقره ای بسته 10
نو آکبند
29,250 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک کلیپس کاغذ 25 میلیمتری 2 بسته ای
پک کلیپس کاغذ 25 میلیمتری 2 بسته ای
نو آکبند
10,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

گیره دوبل سایز 25 میلی متری25 mm size Binder Clips
گیره دوبل سایز 25 میلی متری25 mm size B
آکبند
1,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

اتود

location قم

گیره دوبل مدل 51 میلی متر بسته 12 عددی
گیره دوبل مدل 51 میلی متر بسته 12 عددی
نو آکبند
25,250 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک گیره دوبل 19 میلیمتری 4 بسته ای
پک گیره دوبل 19 میلیمتری 4 بسته ای
نو آکبند
16,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک کلیپس کاغذ 31 میلیمتری 100 عددی
پک کلیپس کاغذ 31 میلیمتری 100 عددی
نو آکبند
4,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک گیره دوبل 25 میلیمتری 2 بسته ای
پک گیره دوبل 25 میلیمتری 2 بسته ای
نو آکبند
13,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک کلیپس کاغذ 50 میلیمتری 100 عددی
پک کلیپس کاغذ 50 میلیمتری 100 عددی
نو آکبند
8,750 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک گیره دوبل 32 میلیمتری 12عددی
پک گیره دوبل 32 میلیمتری 12عددی
نو آکبند
9,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

پک گیره دوبل 41 میلیمتری 12عددی
پک گیره دوبل 41 میلیمتری 12عددی
نو آکبند
15,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

40برگ

location تهران

گیره دوبل سایز 19 میلی متری19 mm size Binder Clips
گیره دوبل سایز 19 میلی متری19 mm size B
آکبند
1,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

اتود

location قم

گیره دوبل TWINS سایز 19 بسته 12 تاییTWINS ,19 mm size Binder Clips Pack of 12
گیره دوبل TWINS سایز 19 بسته 12 تاییTWI
آکبند
12,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

اتود

location قم