دریل ستونی 32 نک مدل NEK 5132                                 کد محصول: 5132
دریل ستونی 32 نک مدل NEK 5132
نو آکبند
16,600,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل ستونی 20 بلند نک مدل NEK 5120                                 کد محصول: 5120
دریل ستونی 20 بلند نک مدل NEK 5120
نو آکبند
9,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل ستونی 16 نک مدل NEK 4116                                 کد محصول: 4116
دریل ستونی 16 نک مدل NEK 4116
نو آکبند
6,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل ستونی محک مدل ZJ4113
دریل ستونی محک مدل ZJ4113
نو آکبند
2,530,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار بلوط

location تهران

دریل ستونی محک مدل ZJ4113
دریل ستونی محک مدل ZJ4113
نو آکبند
1,495,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

دریل ستونی ۱۶ میلیمتری ۵۵۰ وات کرون مدل CT32017
دریل ستونی ۱۶ میلیمتری ۵۵۰ وات کرون مدل
نو آکبند
2,050,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل ستونی 13 نک مدل NEK ZJ- 4113                                 کد محصول: ZJ- 4113
دریل ستونی 13 نک مدل NEK ZJ- 4113
نو آکبند
2,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل ستونی کرون مدل CT32017
دریل ستونی کرون مدل CT32017
نو آکبند
3,359,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

دریل ستونی 20 کوتاه نک مدل NEK 4120                                 کد محصول: 4120
دریل ستونی 20 کوتاه نک مدل NEK 4120
نو آکبند
8,100,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل ستونی محک مدل SP5232A
دریل ستونی محک مدل SP5232A
نو آکبند
8,295,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

دریل ستونی محک مدل SP5220A
دریل ستونی محک مدل SP5220A
نو آکبند
3,900,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

دریل ستونی ۱۳ میلیمتر ۳۷۵ وات نک مدل ۴۱۱۳
دریل ستونی ۱۳ میلیمتر ۳۷۵ وات نک مدل ۴
نو آکبند
17,650,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران

دریل ستونی 32 سه فاز نک مدل NEK 5132 B                                 کد محصول: 5132-B
دریل ستونی 32 سه فاز نک مدل NEK 5132 B
نو آکبند
17,500,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مارکت

location تهران

دریل ستونی محک مدل SP5225A
دریل ستونی محک مدل SP5225A
نو آکبند
4,800,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

دریل ستونی محک مدل SP5220B
دریل ستونی محک مدل SP5220B
نو آکبند
4,200,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزارمی

location مشهد

دریل ستونی ۱۳میلیمتر ۳۵۰ وات کرون مدل CT32014
دریل ستونی ۱۳میلیمتر ۳۵۰ وات کرون مدل C
نو آکبند
950,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ابزار مسعود

location تهران