فنجان لیوان ماگ استکان دسته دار سفالی با رنگ های اصلی میناکاری با طرح و نقوش هندسی
فنجان لیوان ماگ استکان دسته دار سفالی ب
نو آکبند
30,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

فانوس گردسوز لم پا سفالی و حباب شیشه ای طرح شاه عباسی گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
فانوس گردسوز لم پا سفالی و حباب شیشه ای
نو آکبند
35,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

گلدان گلدون گردن باریک لبه چینی سفالی سایز 30 سانتی با رنگ های اصلی میناکاری با طرح و نقوش هندسی
گلدان گلدون گردن باریک لبه چینی سفالی س
نو آکبند
80,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

پارچ و لیوان فنجان استکان دسته دار ست سفالی طرح گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
پارچ و لیوان فنجان استکان دسته دار ست س
نو آکبند
105,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

کاسه پیاله ظرف گود سوپ سالاد ماست ترشی متوسط سفالی طرح گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
کاسه پیاله ظرف گود سوپ سالاد ماست ترشی
نو آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

کاسه پیاله ظرف گود آب گوشت خوری یک نفره سفالی طرح گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
کاسه پیاله ظرف گود آب گوشت خوری یک نفره
نو آکبند
29,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

کاسه پیاله ظرف گود آب گوشت خوری دو نفره سفالی طرح گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
کاسه پیاله ظرف گود آب گوشت خوری دو نفره
نو آکبند
47,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

کاسه پیاله ظرف گود سوپ سالاد ماست ترشی متوسط سفالی طرح شاه عباسی گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
کاسه پیاله ظرف گود سوپ سالاد ماست ترشی
نو آکبند
25,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

گلدان فانتزی سفالی میناکاری
گلدان فانتزی سفالی میناکاری
آکبند
220,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر ۳۰ سانتی
بشقاب سفالی میناکاری اصفهان قطر ۳۰ سانت
آکبند
168,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

بازار مینا

location تهران

حوض کوچک ماهی 7 سین سرامیکی زمینه آبی
حوض کوچک ماهی 7 سین سرامیکی زمینه آبی
نو آکبند
30,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

بشقاب تابلو هنری سنتی دیواری30 سانتی گرد سفالی با رنگ های اصلی میناکاری با طرح و نقوش هندسی
بشقاب تابلو هنری سنتی دیواری30 سانتی گر
نو آکبند
75,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

پارچ و لیوان فنجان استکان دسته دار ست سفالی طرح شاه عباسی گل و نقطه رنگ اصلی سورمه ای
پارچ و لیوان فنجان استکان دسته دار ست س
نو آکبند
105,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

خیام

location همدان

جای شمع نیم دایره ای متوسط سرامیکی مینا کاری شده
جای شمع نیم دایره ای متوسط سرامیکی مینا
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

بشقاب تابلو هنری سنتی دیواری25 سانتی گرد سفالی با رنگ های اصلی میناکاری با طرح و نقوش هندسی
بشقاب تابلو هنری سنتی دیواری25 سانتی گر
نو آکبند
50,000 تومان
+مبلغ ارسال
0%

آنادانا

location همدان

کاشی هفت‌رنگ گل و مرغ
کاشی هفت‌رنگ گل و مرغ
آکبند
43,500
23,500 تومان
+مبلغ ارسال
0%

ده بازار

location اصفهان